İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-18 ARALIK 2012

Avrupa Komisyonu iflas prosedürüne ilişkin yeni bir tüzük tasarısı hazırladı

Avrupa Komisyonu’ndan 12 Aralık’ta, sınır ötesi iflas prosedürü kurallarının gözden geçirilerek yeni bir Tüzük tasarısı hazırlandığı duyuruldu. Tasarı 2000 tarihli Tüzüğü yenilemekte ve yaşanmakta olan ekonomik kriz ile uyumlu hale getirmekte. Komisyonun verilerine göre AB’de her yıl ortalama 200.000 olan iflaslardan, sınır ötesi boyutu olan iflaslar her yıl 50.000 şirketi etkiliyor ve iflaslara bağlı olarak her yıl 1,7 milyon kişi işini kaybediyor. Tasarı, Tüzüğün kapsamını iflas öncesi prosedürleri de kapsayacak şekilde genişletiyor. Bu çerçevede tasfiye memurunun yer almadığı fakat borçlunun malvarlığının mahkeme tarafından denetleneceği yeni usuller öngörülüyor. Tasarı’da bir diğer yenilik olarak iflas prosedürüne uygulanacak hukukun en uygun hangisinin olacağına dair kurallar getiriliyor. Ayrıca, üye ülkelere iflas prosedürünün başlatılması gibi bazı önemli kararları yayınlama yükümlülüğü getirilerek alacaklıların süreçle ilgili daha çabuk ve kapsamlı bilgi almaları amaçlanıyor.