İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-18 ARALIK 2012

ABAD rekabet ihlallerinde yüzde 10 pazar payı eşiğinin belirleyici olmadığına karar verdi

AB Adalet Divanı 13 Aralık’ta verdiği kararda, Avrupa Komisyonu’nun “de minimis” Tebliğinde yer verdiği, toplam Pazar payları yüzde 10’u aşmayan teşebbüslerin rekabete aykırı olabilecek uygulamalarının, Pazar payları düşük olduğu için ihmal edilebilir düzeyde kaldığından pazardaki rekabeti sınırlandırmayabileceği yönündeki prensibin her zaman geçerli olmayacağına hükmetti. Divana göre, Pazar payı, teşebbüsler arasındaki bir anlaşmanın rekabeti bozup bozmadığının belirlenmesinde kullanılan niteliksel ve niceliksel kriterlerden sadece bir tanesidir. Rekabet ihlali iddialarının araştırılmasında esas olan tüm ilgili kriterlerin birlikte değerlendirilip, ilgili piyasada rekabetin sınırlandırılıp sınırlandırılmadığının tespit edilmesidir.  Divan söz konusu kararı, Amerikan online seyahat acentesi Expedia ile Fransız demiryolu şirketi SNCF arasında kurulan ortak girişimin bazı uygulamalarının Fransız rekabet otoritesi tarafından AB rekabet kurallarına aykırı bulunarak para cezası verilmesi üzerine, %10’luk Pazar payı eşiğinin belirleyici olup olmadığının Fransız temyiz mahkemesince kendisine sorulması üzerine verdi.