İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-18 ARALIK 2012

Avrupa Komisyonu, e-sağlık’a ilişkin yeni eylem planını açıkladı

Avrupa Komisyonu, e-sağlık alanında 2012 ve 2020 yıllarını kapsayacak yeni eylem planının ana hatlarını 7 Aralık 2012 tarihinde açıkladı. Bu yeni strateji kapsamında, Avrupa Komisyonu, özellikle gelişen teknolojilerin yardımıyla, hastane yerine bireylerin kontrol altında tutulabileceği ve daha az maliyetli sağlık sistemlerinin ve hizmetlerinin geliştirilmesine önem veriyor.

Avrupa Komisyonu’nun açıkladığı yeni eylem planında öne çıkan unsurlar şu şekilde oluştu:

  • Hukuki anlamda belirsiz kalan alanlara açıklık getirilmesi;
  • Sistemler arasında birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi;
  • Sağlık çalışanlarının becerilerini geliştirmeleri;
  • Hastalar ile sağlık çalışanları arasındaki farkındalığın artırılması; 
  • Kişiselleştirilmiş tıp alanında yürütülen araştırmalara daha fazla destek verilmesi; 
  • e-sağlık işletmelerinin kurulmasında ücretsiz hukuki danışmanlık imkânlarının sağlanması.