İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-18 ARALIK 2012

AP hayvanların seyahat sürelerini düzenleyen raporu kabul etti

Avrupa Parlamentosu 12 Aralık 2012 tarihinde hayvanların taşınmasına ilişkin kuralların yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan raporu 34 çekimser ve 56 hayır oyuna karşın 555 evet oyuyla kabul etti. AP üyeleri 2005-2009 yılları arasında hayvan taşımacılığında yaşanan artışa dikkat çekerken, bu artışın sığırlarda yüzde 8, domuzlarda yüzde 70, koyunlarda yüzde 3 oranında olduğu ve sadece atların taşınmasında yüzde 17’lik düşüş gözlendiği ifade edildi. Ayrıca, yapılan bu hayvan nakillerinin üçte birinin seyahat süresi açısından sekiz saatin üzerinde olduğu vurgulandı. Kabul edilen raporda hayvanların sağlıklı ve rahat koşullarda taşınabilmesi için yolculukların sekiz saati aşmaması yer alırken, özellikle seyahat sürelerindeki kısıtlamaların denetlenmesi konusunda hassasiyet gösterilmesi istendi. Raporda sekiz saatlik seyahat sürelerinin sadece coğrafi koşullar ve bilimsel temele dayanan istisnai durumlarda özel izinle yapılması öngörülüyor. Bunun yanında kesimhanelere yapılan uzun nakillerin önüne geçebilmek için, yerel kesimhanelerin desteklenmesi ve geliştirilmesi hedeflenirken, gıda tedarik zincirindeki iyileştirmenin canlı hayvanların taşınmasından başladığının altı çizildi.