İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-18 ARALIK 2012

İKV’DEN HAFTAYA BAKIŞ

Geçtiğimiz hafta, Avrupa Birliği (AB) gündeminde 13-14 Aralık 2012 tarihlerinde gerçekleşen AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Yunanistan’a yapılacak yardımın onaylanması ve İrlanda’nın 1 Ocak 2013 tarihinde devralacağı AB Dönem Başkanlığı’nın önceliklerini açıklaması yer aldı.

Devamını Oku

AB DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ZİRVESİ YAPILDI

13 -14 Aralık 2012 tarihlerinde toplanan AB Devlet ve Hükümet Başkanları Ekonomik ve Parasal Birliğin (EPB) tamamlanması ve dayanışmanın güçlendirilmesine ilişkin yol haritası üzerinde anlaşmaya vardılar.

Devamını Oku

AB GENEL İŞLER KONSEYİ’NDE İZLANDA VE BATI BALKAN ÜLKELERİNİN AB ENTEGRASYON SÜRECİNE İLİŞKİN KARARLAR ALINDI

11 Aralık 2012 tarihinde toplanan AB Genel İşler Konseyi’nde İzlanda ve Batı Balkan ülkelerinin AB ile entegrasyon sürecine ilişkin kararlar alındı. Genel İşler Konseyi’nin Türkiye’nin üyelik sürecine ilişkin aldığı kararlara bir önceki sayımızda yer vermiştik (bkz. 5-12 Aralık 2012 İKV E-Bülteni). Genel İşler Konseyi’nde alınan kararlar, 13-14 Aralık 2012 tarihinde gerçekleştirilen AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde onaylandı.

Devamını Oku

AB BAKANI EGEMEN BAĞIŞ İRLANDA’YA GİTTİ

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve beraberindeki heyet resmi temaslarda bulunmak üzere İrlanda’nın başkenti Dublin’e gitti.

Devamını Oku

AB MALİYE BAKANLARI VE AVRO GRUBU TOPLANTILARINDA BANKACILIK BİRLİĞİ VE YUNANİSTAN’A İLİŞKİN ANLAŞMA SAĞLANDI

12 Aralık 2012 tarihinde gerçekleştirilen AB Maliye Bakanları toplantısında AB’nin bankacılık alanında “Tek Denetim Mekanizması”nı kuracak mevzuat paketine ilişkin genel yaklaşım üzerinde anlaşmaya varıldı.

Devamını Oku

2013 AB BÜTÇESİ AVRUPA PARLAMENTOSU TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

Avrupa Parlamentosu 12 Aralık 2012 tarihinde 2013 yılı AB taslak bütçesini kabul etti. Bütçede harcamalar için 132,8 milyar avro, (AB-27 GSMH’sının yüzde 0,99’u) ve taahhütler için 150,9 milyar avro (AB-27 GSMH’sının yüzde 1,13’ü) öngörüldü.

Devamını Oku

İRLANDA, 1 OCAK 2013’TE DEVRALACAĞI AB DÖNEM BAŞKANLIĞININ ÖNCELİKLERİNİ BASIN MENSUPLARIYLA PAYLAŞTI

İrlanda’nın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Ticaret Bakanı Eamon Gilmore ve AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Lucinda Creighton 17 Aralık 2012 tarihinde gerçekleşen basın toplantısında İrlanda’nın 1 Ocak 2013 tarihinde 6 aylık bir süre için devralacağı AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nın önceliklerini tanıttılar.

Devamını Oku

AVRUPA PARLAMENTOSU FİNANSAL İŞLEMLER VERGİSİNİN YOLUNU AÇIYOR

Avrupa Komisyonu tarafından Mayıs 2012’de hisse senetleri ve bonolara yüzde 0,1, türev ürünlere yüzde 0,01 oranında vergi getirilmesi yönünde getirilen öneri Avrupa Parlamentosu üyeleri tarafından yeniden gündeme getirildi.

Devamını Oku

AB ARAŞTIRMA BAKANLARI KONSEY TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2014 ve 2020 yılları arasında yürütülecek yeni araştırma ve yenilikçilik Programı “Ufuk 2020”nin (Horizon 2020) yanı sıra Avrupa Yenilikçilik ve Teknoloji Enstitüsü ve Avrupa Araştırma Alanı’na ilişkin önemli kararların alındığı AB Araştırma Bankaları Konsey Toplantısı 11 Aralık 2012 tarihinde Brüksel’de gerçekleşti.

Devamını Oku

AB REKABET KONSEYİ KAMU ALIMLARIYLA İLGİLİ YENİ YÖNERGELER ÜZERINDE ANLAŞMA SAĞLADI

AB Rekabet Konseyi 10 Aralık 2012 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda kamu ihale paketi üzerinde genel olarak anlaşmaya vardı.

Devamını Oku

AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA BİRLİĞİ İLE SEKİZ LATİN AMERİKA ÜLKESİ ARASINDA İMZALANAN TİCARET ANLAŞMALARINI ONAYLADI

Avrupa Birliği’nin, Haziran 2012’te Peru ve Kolombiya ile imzaladığı çok taraflı serbest ticaret anlaşması ve altı Orta Amerika ülkesi (Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua ve Panama) ile imzaladığı Ortaklık Anlaşması, Avrupa Parlamentosu tarafından 11 Aralık 2012 tarihinde onaylandı.

Devamını Oku

YILIN SON ÇEVRE KONSEYİ TOPLANTISI YAPILDI

Yılda dört kez yapılan AB Çevre Konseyi toplantısının sonuncusu 17 Aralık 2012 tarihinde Brüksel’de gerçekleşti.

Devamını Oku