İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-12 ARALIK 2012

FÜLE FRANSA’YA BEŞ MÜZAKERE BAŞLIĞINA KOYDUĞU VETOYU KALDIRMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU

Avrupa Komisyonu'nun Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Štefan Füle, 4 Aralık 2012 tarihinde Fransa Senatosu'nun Dışişleri ve Avrupa İşleri Komisyonlarının ortak oturumunda yaptığı konuşmada Türkiye-AB üyelik müzakereleri ile ilgili Fransa’nın bloke ettiği beş başlığın açılması yönünde çağrıda bulundu. Bilindiği gibi, Fransa Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanı seçilmesinin hemen ardından üyelikle doğrudan ilişkili olduğunu iddia ettiği "Ekonomik ve Parasal Politika", "Tarım ve Kırsal Kalkınma", "Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu", "Kurumlar" ve "Mali ve Bütçesel Hükümler" başlıklarını bloke etmişti. Son olarak, Haziran 2010’da İspanya AB Dönem Başkanlığı’nın son günlerinde "Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı" başlığını müzakereye açılmıştı.

Füle konuşmasında, Avrupa Birliği'nin, ortak demokrasi projesine dahil olmak isteyen ülkelere karşı açık olmaya devam etmesi gerektiğini vurgularken, bu yılki genişleme paketinin ana temasının “hukukun üstünlüğü” olduğunu ifade etti. Türkiye'nin ekonomisi, stratejik konumu ve özellikle Suriye'deki kriz ve mülteciler konusunda üstlendiği görev ile Avrupa Birliği için önemini belirten Füle, Türkiye ile işbirliği için en etkin çerçevenin katılım süreci olduğunu vurguladı. Katılım sürecinin neredeyse durma noktasına geldiğini ifade eden Füle, bu sürecin yeniden yoluna girmesi için Pozitif Gündem girişimini başlattıklarını, bu yönde olumlu gelişmelerin yaşandığını ve Türk vatandaşları için vize muafiyeti konusunda atılan adımların bunun bir örneği olduğunu belirtirken, kısa süre içinde Türkiye'ye bu konuda bir yol haritası sunacaklarını açıkladı.

Bu konuda daha fazla adımın atılması gerektiğini de vurgulayan Füle, resmi müzakerelere devam edilebilmesi için, birkaç yıldır üye ülkeler arasında fikir birliği sağlanamaması sebebiyle sekteye uğrayan müzakere başlıklarında çalışmalara geri dönmenin önemli olduğunu vurguladı. Füle müzakere sürecinde yaşanacak gelişmelerin özellikle Türkiye'nin, temel haklar ve başta ifade özgürlüğü alanlarında olmak üzere devam eden eksikliklerinin de giderilmesine yardımcı olacağına inandığını ifade etti.