İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-12 ARALIK 2012

AB GENEL İŞLER KONSEYİ’NDE TÜRKİYE’NİN ÜYELİK MÜZAKERELERİ ELE ALINDI

11 Aralık 2012 tarihinde gerçekleştirilen AB Genel İşler Konseyi toplantısında genişleme konusu da ele alındı. Konsey toplantısı sonuç bildirisinde, genişlemenin AB’nin ana politikalarından biri olmaya devam ettiği, Avrupa’da barış, demokrasi ve istikrarı pekiştirdiği ve AB’nin küresel meydan okumalara karşı durmasına ve stratejik çıkarlarını elde etmesine katkıda bulunduğu belirtildi. Toplantıya, AB üyesi devletlerin dışişleri bakanları ve/veya AB nezdindeki daimi temsilcileri, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Avrupa Komisyonu’nun Kurumlararası İlişkiler ve Yönetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Maroš Šefcovic, Genişlemeden ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Komisyon Üyesi Štefan Füle ve 2013’te Birliğe üye olması beklenen Hırvatistan’ın AB nezdindeki daimi temsilcisi katıldı.

Sonuç bildirisinde 12 paragraf Türkiye’ye ayrıldı. Konsey’in AB’nin Türkiye ile olan ilişkilerine verdiği önem vurgulanırken, dinamik ekonomisi ve stratejik konumu not edildi. AB’nin taahhütleri ve koşulluluk mekanizmasına riayet eden aktif ve inandırıcı katılım müzakerelerinin AB-Türkiye ilişkisinin gerçek potansiyeline ulaşmasını sağlayacağı belirtilirken, katılım müzakerelerinin yakın zamanda hız kazanmasının iki tarafın da yararına olduğu ve AB’nin Türkiye’de reformlar için temel dayanak olarak kalmasını temin edeceği vurgulandı. Türkiye’nin, açılış kriterlerinin yerine getirilmesinde ilerleme kaydetmek, müzakere çerçeve belgesindeki gerekleri yerine getirmek ve AB’ye olan yükümlülüklerini karşılamak suretiyle müzakerelerin hızını artırabileceği belirtildi.  

Konsey sonuçlarında, Türkiye’nin önemli bölgesel rolü ve geniş çevre bölgelerdeki etkin politikalarına değinilirken,  AB ve Türkiye arasında ortak ilgi alanına giren dış politika konularında siyasi diyaloğun artırılması çağrısında bulunuldu.

Genel İşler Konseyi, Türkiye’nin dinamik ekonomisinin tüm Avrupa kıtasının zenginliğine katkıda bulunduğu ve AB ile olan yakın ticaret ve yatırım ilişkileri sayesinde Türkiye’nin Avrupa’nın rekabet edebilirliğinin değerli bir parçası olmaya devam ettiği belirtildi.  

Konsey Türkiye’nin AB üyeliği için gereken siyasi kriterleri tamamen yerine getirmediğini vurgularken, demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanında, Ombudsmanlık ve Ulusal İnsan Hakları Kurumu’nun kurulması, kadın hakları ve cinsiyet eşitliği alanında atılan adımlar, üçüncü yargı paketinin kabulü gibi olumlu gelişmelere de yer verdi. Konsey Türkiye’de vuku bulan tüm terör eylemlerini şiddetle kınarken, PKK’nın AB terör örgütü listesinde olduğunu yineledi.

Sonuç bildirgesinde, AB’nin geri kabul anlaşmasına büyük önem atfettiği ve imzalanmasını beklediği belirtilirken, Türkiye ile vize serbestisi için öngörülen vize diyaloğunun başlatılması ile paralel ilerleyeceği de ifade edildi.

Kıbrıs konusu da sonuç bildirgesinde yer aldı. Konseyin 2006 yılında aldığı - müzakerelerde sekiz başlığın açılmaması ve hiçbir başlığın geçici olarak kapatılmamasını öngören - kararlarının hala geçerli olduğu belirtildi ve Türkiye’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ilişkilerini normalleştirmediği ve Ortaklık Anlaşması’na ek protokolü tüm üye devletlere tümüyle ve ayrımcılık olmadan uygulamak konusundaki taahhütlerini yerine getirmediği ifade edildi. Yine bu konuyla ilgili olarak Konseyin, Türkiye’nin 2012’in ikinci yarısında AB dönem başkanlığı ile ilişkilerini dondurmasını üzüntü ile karşıladığı  bildirildi.