İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-12 ARALIK 2012

AB KONSEYİ BAŞKANI VAN ROMPUY EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK İÇİN YOL HARİTASI’NI AÇIKLADI

Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy Ekonomik ve Parasal Birliğin güçlendirilmesi için öngörülen ve 28 Kasım’da Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan yol haritasının detaylarına ilişkin raporu açıkladı. Raporda, tek karar mekanizmasının oluşturulması, şok emici fonksiyonuyla Avro Alanı mali kapasitesi ve yapısal reformların gerçekleştirilmesi için gerekli düzenlemeler olmak üzere 3 temel unsur üzerinde duruluyor.

Ortak bir denetim mekanizmasının (SSM) kurulması orta vadeli öncelik olmakla birlikte 2013 başında düzenlenmiş hale getirilmesi ve 1 Ocak 2014 itibariyle işlerlik kazandırılması hedefleniyor. Orta vadeli öncelikler arasında 2013’te bankalar arasında anlaşmazlıkların ortak bir çözüm mekanizmasının kurulması geliyor.

Üç aşamalı yol haritasında belirlenen tarihler şu şekilde:

  • 1’inci aşamada, 2013 sonuna kadar bankacılık birliğinin ilk sütunlarının oluşturulması ve AB ekonomik yönetişiminin geliştirilmesi için gerekli mevzuat düzenlemelerinin oluşturulması ve uygulanması
  • 2’nci aşamada, 2014’ten önce bankacılık birliğinin gerçekleştirilmesi ve ortak karar kurumunun oluşturulması,
  • 3’üncü aşamada, ise 2014’ten sonra sürecin sonuçlandırılması, mali kapasitenin oluşturulması, Üye Devletlerin ekonomi ve bütçe politikalarının birleştirilmesi. Bu aşamanın yeni Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu’nun seçilmesinden sonra gerçekleşmesi öngörülüyor. SSM’nin tamamlayıcısı olarak güçlük içinde olan bankalarla ilgili olarak, kredi kurumlarının yeniden yapılanması ve AB düzeyinde likidite sağlanması.