İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-12 ARALIK 2012

AB EKONOMİ VE MALİYE BAKANLARI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

4 Aralık 2012 tarihinde gerçekleştirilen AB Ekonomi ve Maliye Bakanları toplantısında öncelikle bankacılık birliğinin sağlanmasının temel bileşeni olan bankacılık denetimine ilişkin mevzuat tasarıları görüşüldü. 13-14 Aralık’ta gerçekleştirilecek Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nden önce konuya ilişkin bir görüşme daha yapılması kararlaştırıldı.  İlgili mevzuat tasarıları, Avrupa Merkez Bankası’na denetim görevlerinin verilmesi ve Avrupa Bankacılık Kurumu’nun oylama kurallarının değiştirilmesi suretiyle kredi kurumlarının gözetimi için “tek denetim mekanizmasının” kurulmasını içeriyor. Yeni düzenlemeler kredi derecelendirme kuruluşlarına aşırı gözetimin azaltılması ve sektörde şeffaflığın artırılması ve uyuşmazlıkların çözümünü amaçlıyor.

Toplantıda ayrıca Yunanistan’ın ekonomi kurtarma önlemleri ile birlikte Yunan Hükümeti AB ve IMF’den oluşan kreditörler arasında varılan anlaşma çerçevesinde aşırı bütçe açığının düzeltmesi için 2 yıl ilave süre verilmesi resmen kararlaştırıldı. Buna göre, Yunanistan’a kamu açığını GSYİH’sının yüzde 3’ünün altına 2014 yerine 2016’da getirmesi gerekiyor. 26 Kasım’da AB, IMF ve Yunan Hükümeti arasında varılan anlaşma ile ülkenin ikinci kurtarma paketi kapsamında sağlanan yardımın gelecek dilimlerinin serbest bırakılacak. 

Malta’ya uygulanan aşırı bütçe açığı prosedürünün, ülkenin kamu açığını GSYİH’sının yüzde 3’üne çekmeyi başarması nedeniyle kapatılmasına karar verildi. 2010’da GSYİH’nın yüzde 3,6’sı ve 2011’de yüzde 2,7’sine inen kamu açığının alınan önlemlerle 2014’te yüzde 2,6’ya inmesi bekleniyor. Halihazırda, aşırı bütçe açığı prosedürü uygulanmayan yedi Üye Devlet (Almanya, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Lüksemburg, Malta ve İsveç) bulunuyor.

Ekonomi ve Mali Bakanları Konseyi, hızlı ve yoğun bir şekilde gerçekleştirilen KDV kaçakçılığı vakalarına karşı acil önlem alınması amacıyla hazırlanan bir yönerge taslağını da tartışmaya sundu. Taslak, KDV kaçakçılıklarına karşı “hızlı müdahale mekanizması”yla üye devletlere mevcut KDV yönergesinde istisna elde etme ve Avrupa Komisyon’una hızlı müdahale etme yetkisi veriyor. Söz konusu düzenleme ile kaçakçılık vakalarına müdahale için kararın çıkması 6 ila 8 ayı buluyordu. Europol’ün tahminlerine göre sadece sera gazı emisyonları tahsisatlarının AB vergi mükelleflerine maliyetinin 2008-2009 yıllarında 5 milyar avro olduğu belirtiliyor. 

Konsey toplantısında Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF tarafından üzerinde anlaşılan GKRY’ye mali yardım konusuna ilişkin olarak, ülkenin mali sektörünün sermaye gereksinimleri ve uygulanacak programa etkilerinin 13 Aralık’ta yapılacak zirvede görüşüleceği belirtildi.