İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-12 ARALIK 2012

AVRUPA KOMİSYONU, 2012 AB ENDÜSTRİYEL AR-GE YATIRIM SKOR TAHTASI RAPORUNU YAYIMLANDI

Avrupa Komisyonu, 6 Aralık 2012 tarihinde, Ar-Ge yatırımlara göre sıralanan, 1500 şirketin ekonomik ve mali verilerini içeren  “2012 AB Sanayi Ar-Ge Yatırım Skor Tahtası” (2012 EU Industrial R&D Investment Scoreboard)  Raporu’nu yayımladı. Rapora göre,   ekonomik krize rağmen, Avrupa şirketlerinin araştırma ve geliştirme alanında yatırım yapmaya devam ettikleri gözleniyor.  Büyük şirketlerin Ar-Ge yatırımlarındaki artışları, 2010 yılında yüzde 6,1 iken 2011 yılında yüzde 8,9’a ulaştı. Diğer ülkelerin performansına göre kıyaslandığında, bu oranlar ABD’de yüzde 9 iken Japonya’da ise yüzde 1,7 ile sınırlı kaldığı belirtiliyor. Şirketlerin yaptıkları toplam yatırımlar incelendiğinde, ABD’nin bu alanda lider olmaya devam ettiği, dünya genelinde en iyi performans gösteren ilk 50 şirketten 18’inin Amerikan olmakla birlikte, sıralamada yer alan diğer şirketlerden 15’inin Avrupalı ve 12’sinin Japon şirketi olduğu gözleniyor.

Raporda dikkat çekilen bir diğer husus ise AB üye devletleri arasında bazı farklılıklar bulunmasıdır. Avrupa Birliği’nde en çok Ar-Ge yatırımında bulunan ülkelerin başında Almanya, Fransa ve İngiltere yer alıyor. Ar-Ge yatırımlarında 2011 yılı içinde artış kaydeden ülkeler arasında ise, İsveç (yüzde 14,8), İspanya (yüzde 14,7), İrlanda (yüzde 13,3), İngiltere (yüzde 11,2), Almanya (yüzde 9,4) ve Fransa (yüzde 7,3) yer alırken Finlandiya ve Danimarka’da ise düşüş kaydedildi.

Sektör bazında incelendiğinde, Avrupa Birliği’nde özellikle otomotiv ve oto parçaları sektöründe Ar-Ge yatırımlarında önemli artışlar kaydedildiği gözleniliyor. Raporda, bu artışın, özellikle BMW (yüzde 21,6) ve Renault’un (yüzde 19,4) yaptıkları yatırımlar sayesinde sağlandığı belirtiliyor.  Raporda ayrıca Ar-Ge yatırımı açısından, eczacılık ile havacılık ve uzay sanayiinde de önemli artışlar kaydedildiği dikkat çekiyor. Ancak dünya çapında değerlendirildiğinde, Ar-Ge yatırım artışları en çok Bilgi ve İletişim Teknolojisi sektöründe öne çıkıyor.

Avrupa Komisyonu’nun yaptığı sıralamada Türk şirketlerinin de yer aldığı dikkat çekiyor. Raporda yer alan Türk şirketlerinin sıralaması Koç Holding (438’inci sıra), Teknosa (593), Vestel Elektronik (1040), Ford Otomotiv (1281) ve Rodi Giyim Sanayi (1353) şeklinde oluştu.

Rapora  http://iri.jrc.ec.europa.eu/research/docs/2012/SB2012_final_draft.pdf internet adresinden ulaşılabilir.