İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-12 ARALIK 2012

AVRUPA KOMİSYONU’NDAN VERGİ KAÇAKÇILIĞINA KARŞI EYLEM PLANI

Avrupa Komisyonu 6 Aralık 2012 tarihinde vergi kaçakçılığı ve sahteciliği ile mücadele ve şirketlerin iç pazarda vergi ödemekten kaçınmak için oluşturdukları saldırgan vergi planlama stratejilerine karşı koyulması için üye devletlere yardımcı olmak amacıyla iki tavsiye kararından meydana gelen kapsamlı bir eylem planı sundu. 

Komisyon tarafından hazırlanan eylem planı, ulusal mevzuat arasındaki farklılıklar nedeniyle üye devletler için yılda yaklaşık 1000 milyar avroluk vergi geliri kaybına yol açan bazı uygulamaları AB düzeyinde ortak ve bütünlüklü bir strateji uygulamak suretiyle ortadan kaldırmayı hedefliyor. Plan kapsamında, varolan bazı yasal boşlukların doldurulması, bilgi alışverişinin geliştirilmesi, ilgili tüzüklerin güçlendirilmesi ve üye devletlerarasında işbirliğinin artırılması için yaklaşık 30 yeni önlemin alınması öngörülüyor.

Eylem planının temel amacı halen yürürlükte olan yasal düzenlemelerin tümüyle uygulanmasının sağlanması, Üye Devletler arasında bilgi alışverişinin geliştirilmesi, vergi yönetişiminin güçlendirilmesi, vergi kaçakçılığı ve suistimalin önlenmesi ve iç pazarda eşit ve adil bir vergi rekabetinin sağlanması. Önerilen önlemler arasında öne çıkanlar şu şekilde sıralanıyor:

 • Tasarruflardan alınan vergi ile ilgili direktifin revizyonu
 • İsviçre ve diğer bazı ülkeler ile vergi anlaşmaları için Komisyon’a verilen yetkilendirmenin yenilenmesi
 • KDV sahteciliği ile mücadele için erken uyarı mekanizmasının uygulanması
 • Vergi standartlarına uyulmasını sağlamak için bir vergi mükellefi kodu ve vergi idareleri arasında bilgi alışverişini kolaylaştırmak için standart formlar oluşturulması
 • Uzun vadede bir Avrupa vergi kimliği numarası oluşturulması
 • AB direktiflerinde yer alan vergi suistimaline karşı önlemler içeren maddelerin gözden geçirilmesi
 • Vergilendirme ile ilgili bir internet portalı oluşturulması
 • Para akışlarını izleyebilmek için mali akışların takibi ile ilgili rehber ilkeler belirlenmesi ve muhtemelen vergi ihlalleri olması durumunda yaptırımların uyumlaştırılması
 • Kurumsal vergilendirme ile ilgili davranış kurallarının kapsamı ve yelpazesinin genişletilmesi
 • Vergi cennetlerine karşı mücadele konusunda ulusal karar listeleri oluşturulması ve işletmelerin vergilendirilmesinde ortak kriterler tanımlanması yoluyla vergi cennetlerinin belirlenmesi
 • Üye Devletleri bu listelerde yer alan ülkeler ile çifte vergilendirme anlaşmalarını gözden geçirme, askıya alma veya yeniden müzakere etmeye teşvik edilmesi
 • Vergi mevzuatındaki boşluklardan ve Üye Devletler arasındaki farklılıklardan yararlanarak şirketlerin vergi kaçırmasının önlenmesi için Üye Devletlerin çifte vergilendirme anlaşmalarını güçlendirmeleri ve mevzuattaki tutarsızlıkların ortadan kaldırılması
 • Suni bir sisteme göre değil, ekonomik gerçeklere göre gelirden vergi alınabilmesini sağlayacak şekilde suistimale karşı ortak bir sistemin oluşturulması

Söz konusu önlemleri içeren iki tavsiye kararı taslağı Ekonomi ve Maliye Bakanları Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’na sunulacak. Eylem planının uygulanması ve takibi Komisyon, Üye Devletler ve paydaşlardan oluşacak olan bir ‘iyi vergilendirme yönetişimi’ platformu tarafından yapılacak.