İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-12 ARALIK 2012

İç Pazar Bilgi Sistemi yürürlüğe girdi

İç Pazar Bilgi Sistemi’ne (Internal Market Information System-IMI) ilişkin Ekim ayında kabul edilen 1024/2012 sayılı yeni Tüzük 4 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe girdi. Mesleki yeterliliklerin tanınmasına ilişkin 2005/36/EC ve Hizmetlere ilişkin 2006/136 sayılı Yönergeler kapsamında, bu sistem ile, AB üye devletlerinde sayıları 7.000’i bulan ulusal, bölgesel ve yerel kurumlar ve idareler arasında işbirliği ve bilgi alışverişini kolaylaştıracak bir iletişim ağı oluşturuldu. Örneğin, bu sistem sayesinde, İtalyan Diş Hekimliği Odası’nın Almanya’daki meslektaşlarıyla iletişime geçerek İtalya’da yerel bir hastanede iş için başvuruda bulunan bir Alman dişçinin diplomasının geçerli olup olmadığını kolaylıkla öğrenmesi mümkün olacak. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, yeni Tüzük ile ayrıca kişisel veri korunmasına ilişkin önlemlerin artırılmasına ilişkin yasal çerçeve de güçlendirildi.

Bu sistem hakkında daha detaylı bilgiye http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.html internet adresinden ulaşabilir.