İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-12 ARALIK 2012

Avrupa Komisyonu genç işsizliği konusunda yeni önlemler önerdi

Avrupa Komisyonu 5 Aralık 2012 tarihinde Avrupa’da genç işsizliğinin azaltılması konusundaki önlemlerden oluşan ve Avusturya ile Finlandiya modelini temel alan yeni bir genç istihdam paketini kabul etti. Genç işsizliğinin ekonomi, toplum ve her şeyin ötesinde genç insanlar üzerindeki etkilerini dikkate alarak 25 yaş altı gençlere istihdam, eğitime devam ve istihdam piyasasında olduğu ilk dört ay içerisinde çıraklık ya da staj imkanı sağlanması amacıyla geliştirilen gençlere garanti mekanizmasının 23 Şubat 2013 tarihinde kabul edilmesi bekleniyor.

Ekim 2012 verileri AB içerisinde 25 yaş altı işsiz genç sayısının 5,6 milyona, işsizlik oranının yüzde 24’e eriştiğini gösteriyor. AB’de gençlerin işsizlik oranı ortalama işsizlik oranının iki katı olarak tespit edilirken, halihazırda işsiz olan gençlerin yaklaşık yüzde 30’u uzun süreli işsiz  (bir yıldan uzun süredir iş bulamamış) olarak kabul ediliyor.Özellikle bazı ülkelerde durumun daha çarpıcı hale geldiği, örneğin Yunanistan’da gençlerin yüzde 57’sinin, İspanya’da ise yüzde 55’inin işsiz olduğu görülüyor.  Komisyon bu durumun ekonomik kriz kadar yapısal sorunların da sonucu olduğunu savunuyor. Komisyon tarafından tespit edilen en önemli sorunlar gençlerin hareketsizliği, çalışmayı ve eğitimi erken bırakmaları, okul eğitiminde elde edilen bilgi ve yeteneklerin çalışma hayatına aktarılmasındaki güçlükler ve AB içerisinde istihdam arzı ve talebi arasında coğrafi farklılıkların fazla olması olarak sıralanıyor.

Komisyon tarafından önerilen gençlere garanti mekanizmasının maliyetinin Avro Alanı ülkelerinin GSYİH’lerinin yüzde 0,45’i kadar yani 21 milyar avro olacağı öngörülüyor. Genç başına maliyetin 6.600 avroyu bulacağı tahmin edilirken, maliyetin yüksek gibi görünmesine rağmen, genç bir insanın çalışmamasının maliyetinin çok daha yüksek olduğuna dikkat çekiliyor.