İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-12 ARALIK 2012

ABAD hapis cezasının sınır dışı edilme kararını engellememesi gerektiğine karar verdi

Adalet Divanı 6 Aralık tarihinde verdiği kararda AB üyesi ülkelerde yasa dışı olarak bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının sınır dışı edilmelerine ilişkin ortak kural ve usuller getiren 2008/115 sayılı Yönerge’nin, ilgili kişinin fiziksel olarak ülke dışına çıkarılması mümkün hale geldiğinde bunun derhal gerçekleşmesi garanti altına alınmadan hapis cezası verilmesine engel olduğuna hükmetti. Divan, üye ülkelerin üçüncü ülke vatandaşlarının ülkelerinde yasa dışı bulunmalarını suç kabul edip bunu cezai yaptırımlara bağlamaya hakları olduğunu belirttikten sonra, ancak hapis cezası ile sonuçlanacak cezai kovuşturmanın kişinin sınır dışı edilmesini geciktirmemesi gerektiğine, aksi takdirde Yönerge hükümlerinin etkisiz kalacağına karar verdi.