İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 KASIM-4 ARALIK 2012

İKV AVRUPA KOMİSYONU’NA BİR ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) 4 Aralık 2012 tarihinde Brüksel’de Avrupa Komisyonu’na bir ziyaret gerçekleştirdi. “AB’ye Pencere –Window to EU” olarak adlandırılan bu etkinlik kapsamında, aralarında İKV’nin yanında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve İstanbul Ticaret Odası’ndan (İTO), basın ve akademyadan temsilcilerin bulunduğu bir grup Avrupa Komisyonu yetkililerinden AB’nin mevcut durumu, geleceğe yönelik senaryolar ve Türkiye ve AB ilişkileri konularında bilgi aldılar. 

Komisyon yetkilileri, AB’nin içinde bulunduğu krizi aşma çabalarını anlattı ve geleceğe yönelik olarak AB’nin gündemini belirleyen konular üzerinde durdu. AB’nin bankacılık birliği, mali birlik ve siyasi birliği sağlaması gerektiği ifade edilirken, AB’nin uluslararası arenada normatif bir aktör olarak yumuşak gücünü devam ettirmesinin önemi üzerinde duruldu. 

Türkiye’nin AB için öneminden söz edildi ve özellikle dış politika alanında Türkiye ve AB arasında ortak çıkar ve ilgi alanlarının mevcut olduğu ve iki taraf arasında etkili bir işbirliği gerçekleştirildiği belirtildi. Türkiye’nin AB sürecinde yakın zamanda bir canlanmanın gerçekleşeceği yönünde olumlu sinyaller olduğu ve yakın zamanda Komisyon tarafından sunulması beklenen vize diyaloğu yol haritasının da iki taraf arasında karşılıklı iyi niyet ve güvenin pekişmesi için önemli bir adım olacağı belirtildi.