İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 KASIM-4 ARALIK 2012

EKONOMİK VE PARASAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI YAYINLANDI

Avrupa Komisyonu 28 Kasım 2012 tarihinde Ekonomik ve Parasal Birliğin (EPB) nasıl güçlendirilebileceğine ilişkin bir yol haritası yayınladı. Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso, Yunanistan’ın borçlarının sürdürülebilirliğine ilişkin olarak varılan anlaşma gibi, son zamanlarda atılan adımlara rağmen Ekonomik ve Parasal Birliğin halen aşılması gereken birtakım sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu belirterek, hazırlanan Komisyon belgesinin EPB’nin zayıf yönlerini ortaya koyduğunu ve alınması gerekli önlemleri belirlediğini ifade etti. Bu önlemlerden bir kısmı mevcut ikincil mevzuat kapsamında bulunurken bir kısmı ise AB antlaşmalarında değişiklik gerektiriyor.

AB liderleri Ekim 2012’de banka birliği, mali birlik, ekonomik ve siyasi birlik sağlamak üzere anlaşmaya varmışlardı. Avrupa Komisyonu’nun yol haritası, bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik atılması gereken adımları ortaya koyan detaylı bir planı içeriyor. Planda kısa ve orta vadede yapılması gerekenler ortaya konuluyor.

Gelecek 18 ayda AB’nin şu adımların atılması öngörülüyor:

  • Daha iyi bir ekonomi ve bütçe yönetişiminin sağlanması için üzerinde anlaşılan reformların uygulanması;
  • Bankaların mali güçlük yaşamaları halinde müdahale amacıyla ortak kurallar koymaları;
  • 2014-2020 AB bütçesinin onaylanması ve bunun tamamlanmasından sonra AB ülkelerinin ekonomik reformlarını gerçekleştirmelerine yardımcı olacak ayrı bir bütçenin oluşturulması;

Gelecek beş yıl içinde AB’nin vergi ve istihdam politikalarında ilerleme sağlaması, ekonomik güçlük yaşayan Avro Alanı ülkeleri için ortak bir bütçenin oluşturulması, bu bütçenin yüksek kamu borçları olan ülkelere yardım amacıyla bir kurtarma fonu ile de desteklenmesi, Avro Alanı’nın da Avro tahvilleri çıkarması,  bu fonları kullanan ülkelerin sıkı kurallara tabi olması öngörülüyor. Gelecek beş yılda AB’nin siyasi birlikle birlikte bankacılık, bütçe ve ekonomi alanlarında tam birlik sağlaması için gerekli adımları atması öngörülüyor. Söz konusu adımlar AB antlaşmalarında değişiklik ve geliştirilmiş demokratik hesap verilebilirliğin artırılmasını içeriyor.

Avrupa Komisyonu, bankacılık birliğinin en az beş yılda tamamlanacağını belirtti. Avrupa Komisyonu’nun İç Pazardan ve Hizmetlerden Sorumlu Üyesi Michel Barnier bankacılık birliğini “devrim” olarak tanımlayarak, bunun,  bankacılık denetim sistemi, anlaşmazlıkların çözüm kurumu ve ortak bir tasarruf garanti sistemini içeren üç ayaklı bir yapıdan oluştuğunu açıkladı.

Bankacılık denetimine ilişkin anlaşmaya yılsonundan önce varılması isteniyor. Ancak bunun gerçekleşmesi üye devletlerin siyasi iradesine bağlı bulunuyor. Ortak garanti sistemine ilişkin olarak, Michel Barnier bazı üye devletlerin şimdiden kendi sistemlerinin olduğunu vurgularken kalan devletlerin ise bir tasarruf garanti sistemi kurmalarını öneriyor. EPB’nin bu yönünün gözden kaçırılmaması gerektiğini belirten Barnier, gelecek yılın ortalarında Üye Devletler arasında bu konuda bir anlaşmaya varılmasını ümit ettiğini belirtiyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Barroso ise, bütçe birliğinin ise beş yıla kadar tamamlanabileceği ve bunun için daha fazla bütünleşme gerektiğini belirtti. Orta vadede bütçe politikalarının ortak olarak takip edilmesi ve tam bir bütçe birliğinin sağlanmasının ancak sıkı bir bütçe yönetişimi sistemiyle mümkün olabileceğine dikkat çekti.

Barroso, Avro Alanı’na katılmamayı tercih eden devletlerin kararına saygı gösterdiklerini, ancak ortak para birimi Avro’nun sadece bir grup ülkenin değil, bütün AB’nin para birimi olduğunun altını çizdi. Avrupa Komisyonu’nun Ekonomik ve Parasal İşler ile Avro’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Olli Rehn ise, Avro’nun dış temsilinin uluslararası alanda güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.  Son olarak Avrupa Komisyonu Avrupa Sömestirinin ve altılı paketin geçirilmesi ve İstikrar ve Büyüme Paktı’na uyulması çağrısında bulundu. Yol haritası, 13-14 Aralık’ta gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi’nde görüşülecek.