İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 KASIM-4 ARALIK 2012

KREDİ DEĞERLENDİRME AJANSLARI REFORMU KONUSUNDA UZLAŞMAYA VARILDI

Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi 27 Kasım 2012 tarihinde kredi değerlendirme ajanslarının denetimine ilişkin yeni kurallar konusunda uzlaşmaya vardıklarını açıkladılar. Avrupa Komisyonu’nun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Michel Barnier varılan uzlaşıdan duyduğu memnuniyeti açıklarken, yeni kuralların kredi değerlendirmesine aşırı bağımlılığı azaltacağına, çıkar çatışmasını ortadan kaldıracağına ve sivil sorumluluk düzenini getireceğine dikkat çekti.

Yeni kurallar kredi değerlendirme şirketlerine AB Üye Devletleri’nin borçlarına ilişkin değerlendirmelerini taahhüt takvimine uygun olarak açıklama yükümlülüğü getiriyor. Bu takvimin bir yılda azami üç tane talebe bağlı olmayan derecelendirme içermesine ve AB piyasaları kapandıktan sonra veya açılmalarından en geç bir saat önce açıklanmasına izin veriliyor. Bunun yanında tüm kredi değerlendirmelerinin karşılaştırma yapmaya imkân verecek bir Avrupa platformuna dâhil olması talep ediliyor. Çıkar çatışmasının önlenmesi amacıyla, herhangi bir yatırımcının ajanslarda yüzde 5’e kadar sermaye sahibi olması sınırı getiriliyor. Herhangi bir şirketin/yatırımcının bir kredi derecelendirme ajansının sermayesinin yüzde 10’undan fazlasına sahip olması durumunda o şirket/yatırımcı söz konusu ajans tarafından değerlendirilemiyor. Yeni kurallar, yatırımcıların ihmal ya da düzenlemelerin uluslararası ihlalinden kaynaklı zarara uğramaları hallerinde ajansların hukuki sorumluluğunu şart koşuyor.

Komisyon yeni kuralların Parlamento ve Konsey tarafından bu yıl sona ermeden kabul edilmesini bekliyor.