İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 KASIM-4 ARALIK 2012

AVRUPA KOMİSYONU YILLIK BÜYÜME ARAŞTIRMASINI KABUL ETTİ

Avrupa Komisyonu 28 Kasım 2012 tarihinde Üye Devletleri krizden yeniden büyümeye yönlendirecek beş önceliği içeren 2013 yılı Yıllık Büyüme Araştırması’nı (YBA) kabul etti. YBA’nın kabul edilmesiyle, Üye Devletlerin bütçe ve iktisadi planlarını İstikrar ve Büyüme Paktı ile Avrupa 2020 stratejisine uyumlu hale getirmelerini sağlayacak ekonomik politika koordinasyonu için Avrupa Dönemi başladı. YBA’nın bu yılki temel mesajı uygulanmakta olan AB politikaları sonuç vermeye başlamışken yani borç oranları düşerken, mali piyasalardaki gerilim azalırken ve bazı Üye Devletlerde rekabet gücünün iyileştiğine dair göstergeler varken, sürdürülebilir büyüme ve istihdamın sağlanabilmesi için reformların sürdürülmesi gerektiği yönünde. YBA’da yer alan beş temel öncelik ise şu şekilde sıralanıyor:

  • Farklılaştırılmış, büyümeyi destekleyen mali konsolidasyonun izlenmesi,
  • Ekonomide normal borçlanmanın geri gelmesi,
  • Bugün ve yarın için büyüme ve rekabet edebilme gücünün desteklenmesi,
  • İşsizlik ve krizin sosyal sorunlarıyla mücadele edilmesi,
  • Kamu yönetiminin modernize edilmesi

YBA’da büyüme ve istihdamın artırılması için tek tip bir reçete önerilmese de ortak hedef ve reformlar ortaya koyuluyor. Kamu ve özel sektörde araştırma için hedef odaklı destekler, becerilerin artırılmasına yönelik daha iyi eğitim ve mesleki eğitim sistemi, yeni kurulan işler için daha basit yasal düzenlemeler bunlara örnek gösterilebilir. Tek Pazar ile ağ endüstrilerinin (ulaştırma, enerji ve internet altyapıları) geliştirilmesi de iş geliştirme, tüketicilerin daha iyi hizmet ve ürünlerden yararlanmaları için fırsatlar sunuyor.

YBA’da istihdam piyasasının durumuyla ilgili acil adımlar atılması gerektiğinin altı çiziliyor. Son 12 ay içerisinde işsiz kişilerin sayısının 2 milyon artması ve toplamda 25 milyondan fazla kişinin işsiz olmasının çarpıcılığına dikkat çekilirken, Üye Devletlerin iş aramaya yardımcı olma, girişimcilere destek, kaliteli staj gibi aktif istihdam piyasası politikalarını desteklemeleri gerektiği belirtiliyor. Özellikle gençlerin işsizlik oranının yüksekliği nedeniyle YBA’da Üye Devletler, 25 yaş altı her gencin resmi eğitimden ayrıldıktan sonraki dört ay içerisinde iş, eğitimdeki bir sonraki aşama ya da staj teklifi almasını sağlayacak bir “gençlik garantisi”nin geliştirilmesine davet ediliyorlar