İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 KASIM-4 ARALIK 2012

ÜYE DEVLETLER, AVRUPA KOMİSYONU’NUN JAPONYA İLE TİCARİ ANLAŞMA MÜZAKERELERİNİ BAŞLATMASINI ONAYLADI

29 Kasım 2012 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilen AB Ticaret Bakanları Konseyi toplantısında, Üye Devletler, Avrupa Komisyonu’na Japonya ile ticari anlaşma müzakerelerini başlatması için yetki verdiler.  Ancak görüşmeler sonucunda, hassas olarak değerlendirilen bazı ürünlere ek koruyucu önlemlerin konulması yönünde karar alındı.  Örneğin arabalar için yeni şartların ilave edilmesinin ve daha uzun geçiş dönemleri uygulanması kararlaştırıldı. Ayrıca Avrupa Komisyonu, önceliğin tarifelerden ziyade tarife dışı engellerin kaldırılması olduğunu açıkladı. Bu kapsamda, müzakerelerin başlamasıyla,  bir yıl içinde Japonya’nın tarife dışı engelleri kaldırmaya yönelik çaba göstermediği takdirde, Avrupa Komisyonu’nun müzakereleri askıya alabileceği de açıklandı. Avrupa Birliği’nin Asya’da Çin’den sonra en önemli ticari ortağı konumunda olan Japonya ile bir serbest ticaret anlaşması imzalaması durumunda, Avrupa Birliği’nin GSYİH’inin yüzde 0,8; AB’nin Japonya’ya ihracatının yüzde 32,7; Japonya’nın AB’ye yaptığı ihracatın ise yüzde 23,5 oranında artması bekleniyor.

Japonya ile ticari anlaşma müzakerelerini başlatma kararı alındığı AB Ticaret Konseyi toplantısında Singapur, Kanada ve Güney Akdeniz bölgesinde (Ürdün, Fas, Tunus ve Mısır ile) yürütülen ticari müzakerelerindeki son duruma da değinildi. Bu kapsamda, Singapur ile yürütülen müzakerelerin yıl sonuna kadar, tamamlanması bekleniyor.