İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 KASIM-4 ARALIK 2012

AVRUPA KOMİSYONU, SCHENGEN ALANI İKİNCİ RAPORUNU AÇIKLADI

Avrupa Komisyonu, Schengen Alanı’na ilişkin olarak hazırlanan ikinci raporunu kamuoyuna açıkladı. Hatırlanacağı üzere Eylül 2011 tarihinde Avrupa Komisyonu, Schengen sisteminin etkinliğini artırmaya yönelik bir teklifte bulunmuş, bunun üzerine çıkartılan ve “Schengen Yönetimi – İç Sınır Kontrolü Olmadan Schengen Alanı’nın Güçlendirilmesi” başlıklı tebliğ ile de Avrupa Komisyonu’nun yılda iki kere, diğer AB kurumlarına ve AB Üye Devletlerine sunulmak üzere Schengen sisteminin işleyişine ilişkin bir rapor yayımlayacağını duyurmuştu. İlk rapor Mayıs 2012 tarihinde hazırlanmış; 7 Haziran 2012 tarihinde AB Konseyi; 4 Temmuz 2012 tarihinde de Avrupa Parlamentosu’nda tartışılmıştı. Söz konusu tebliğ çerçevesinde hazırlanan 2012 yılına ait ikinci rapor, 23 Kasım 2012 tarihinde açıklandı.

Söz konusu rapora göre, Nisan-Haziran 2012 tarihleri arasında, Schengen Alanı’nda kaydedilen yasadışı sınır aşımı sayısı yaklaşık 23.000 oldu. Geçen yıla oranla, Schengen Alanı’ndaki geçişlerde yüzde 44’lük bir azalma yaşanırken, Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleşen yasadışı sınır geçiş sayısında yüzde 29’luk bir artış meydana geldi. Avrupa Komisyonu’nun raporuna göre, anılan dönemde yaşanan yasadışı geçişlerin yüzde 56’lık bölümü Türkiye-Yunanistan sınırında yaşanırken, Türkiye-Yunanistan sınırı raporda “yasadışı göçün girişi noktası” olarak adlandırılıyor. Avrupa Komisyonu, raporda, Ağustos 2011 tarihinden itibaren Türkiye-Yunanistan sınırında 1.800 yeni sınır koruma memurunun görevlendirildiğini ifade ederken, özellikle Suriye’den gelen yasadışı göçmen sayısında büyük artış olduğuna dikkat çekiyor.

Raporda ayrıca, iç sınırlarda yaşanan gelişmelere de yer veriliyor. Rapor, söz konusu dönemde sadece iki ülkede belli bir süre, Schengen Alanı içerisinde kontrollerin yeniden uygulandığını belirtiyor. 2-4 Mayıs 2012 tarihleri arasında Barselona’da gerçekleştirilen Avrupa Merkez Bankası toplantısı gerekçesi ile İspanya; 4 Haziran – 11 Temmuz tarihlerinde ise, Euro 2012 futbol turnuvası nedeniyle Polonya’nın Schengen Alanı içerisinde, sınır kontrollerini gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Komisyon ikinci raporunda ayrıca, bazı ülkelerde gerçekleştirilen denetimleri de kamuoyu ile paylaştı. Denetim yapılan ülkeler arasında, deniz sınırları kapsamında Estonya; verilerin korunması alanında Malta; vize kapsamında Litvanya ve Letonya; Schengen Bilgi Sistemi (Schengen Information System – SIS) kapsamında ise Danimarka, İzlanda ve Norveç’te denetimler yapıldı. Komisyon söz konusu denetimlerde, acil müdahale gerektiren herhangi bir sorun ile karşılaşılmadığını ifade ederken, denetimlerin farklı alanlarda, farklı AB üye ülkeleri için süreceğini de ifade etti.

Schengen Alanı’na ilişkin olarak hazırlanan ikinci raporu açıklayan Avrupa Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström ise, Schengen Alanı içerisinde AB vatandaşlarının özgürce seyahat edebilmelerini, Avrupa’nın en büyük başarısı olarak nitelendirdi. Sınır kontrolü olmadan Schengen Alanı’nı tüm vatandaşlar için açık tutma görevinin, tüm AB üye ülkelerinin sorumluluğunda olduğunu hatırlatan Malmström, bu kapsamda karşılıklı güven, daha etkin bir yasal ve idari çerçeve ve etkili işbirliği ile uygulamaların ve verilerin şeffaf bir şekilde tüm taraflarca paylaşılması gerektiğini söyledi.