İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 KASIM-4 ARALIK 2012

AB EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KONSEYİ 26-27 KASIM’DA TOPLANDI

26-27 Kasım tarihlerinde Brüksel’de bir araya gelen AB eğitim ve kültür bakanları, okuryazarlık, kültürel yönetişim, Avrupa 2020’de eğitim ve öğrenim konularını görüştüler ve Yaratıcı Avrupa Programı’nı belirleyen bir düzenlemeyle ilgili öneri üzerinde kısmi genel bir yaklaşımı ortaya koydular. 

Eğitim:                                                                                                                   

AB eğitim bakanları düşük okuryazarlık seviyesinin ekonomik büyümeyi engellediğini belirterek, üye devletlere düşük okuryazarlık seviyesine karşı farklı paydaşlarla işbirliği içerisinde mevcut stratejileri birleştirerek daha küresel bir yaklaşım geliştirmeleri çağrısında bulundular. AB eğitim bakanları ayrıca, üye devletleri Avrupa Komisyonu ile birlikte okuryazarlık durumunun iyileştirilmesi için eğitim, mesleki eğitim ve Avrupa Sosyal Fonu kapsamındaki mevcut eğitim programlarını kullanarak yeni bir yaklaşım geliştirmeye davet ettiler. Son istatistikler, AB genelinde 15 yaş grubundan 1,1 milyon gencin (her beş gençten birinin) ve 80 milyon yetişkinin yeterli okuryazarlık düzeyinde olmadığını gösteriyor. Toplantıda, Avrupa Komisyonu’na Üye Devletlerle işbirliği içinde “Avrupa okumayı seviyor” temalı bir okuma haftası düzenlemesi çağrısında da bulunuldu.

Kültür:

AB kültür bakanları, 2014-2020 döneminde Kültür, Media ve Media Mundus programlarının yerini alması öngörülen “Yaratıcı Avrupa (Creative Europe) Programı”na ilişkin kısmi genel bir yaklaşım üzerinde anlaştılar. Kültürel çeşitliliğin teşvik edilmesi, kültürel, işitsel görsel ve yaratıcı sektörlerin rekabet edilebilirliğinin artırılması gibi hedefleri olan Yaratıcı Avrupa programı üzerinde ilk kısmi uzlaşı Mayıs 2012’de yapılan AB Kültür Konseyi toplantısında sağlanmıştı. AB kültür bakanları bu kez, yaratıcı ve kültürel sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin mali kaynaklara erişimini kolaylaştırmaya yönelik Garanti Aracı’nın idaresi üzerinde kısmi bir uzlaşıya vardılar. Avrupa Yatırım Fonu (EIF) tarafından idare edilen bu aracın 200 milyon avroluk bir bütçesi olacak ve KOBİ’lere 1 milyar avroya kadar banka kredisi verebilecek.

Kültür Bakanları, ayrıca kültürel yönetişim konusunda, kültür politikalarının uygulanması ve kültürün kamu politikalarının merkezine oturtulması için ortak bir yaklaşım geliştirilmesi konusunda bir dizi kararı kabul ettiler. 

Gençlik:

AB gençlik bakanları, başta göçmen kökenli gençler olmak üzere AB genelindeki tüm gençlerin demokratik, iktisadi, sosyal ve kültürel hayata eksiksiz ve kapsayıcı katılımının sağlanmasının önemine dikkat çektiler. Bakanlar, Üye Devletlere politika geliştirilmesi ve hizmet sunumu sürecinde AB devletlerinde yasal bir şekilde ikamet eden üçüncü ülke vatandaşı göçmen kökenli gençlerin özel ihtiyaçlarına ve karşılaştıkları güçlüklere özel bir önem atfetmeleri çağrısında bulundular. Bilindiği üzere, 2010 yılının sonundan itibaren Güney Akdeniz’deki halk hareketlerini takiben AB’deki göçmen sayısı artış gösterdi. 2011 verilerine göre, 20,5 milyon üçüncü ülke vatandaşı (AB toplam nüfusunun yüzde 4’ü) AB ülkelerinde yaşıyor, bunların yarısından fazlasını ise 24-30 yaş grubu mensubu gençler oluşturuyor. Konsey toplantısında, göçmen kökenli gençlerin katılımı ve sosyal içerilmesinin sağlanması konusunda belirlenen yedi öncelik alanı şu şekilde: tüm gençlerle iletişime geçilmesi, kültürlerarası diyalog ve anlayışın teşvik edilmesi, cinsiyet ve fırsat eşitliğinin sağlanması, yaygın ve örgün eğitim araçlarının kullanılması, gençlik örgütlerinin desteklenmesi, yerel, bölgesel ve ulusal otoritelerle etkileşimin artırılması ve yabancı dil öğrenimi.