İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 KASIM-4 ARALIK 2012

ABAD ESM’nin oluşturulmasını yasal buldu

AB Adalet Divanı (ABAD) 27 Kasım 2012 tarihinde verdiği kararla (Case 370/12) Avro Alanı ülkelerine verilecek mali yardımı düzenleyen Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) Antlaşmasının tamamlanması ve onaylanmasına ilişkin 2011/199 sayılı Kararın AB hukukuna uygun olduğuna karar verdi. Divan kararında, AB Konseyi’nin 2011/199 sayılı Kararıyla AB’nin İşleyişine Dair Antlaşma’nın (ABİDA) 136’ncı Maddesinin basitleştirilmiş yasama prosedürü ile değiştirilmesinin AB’nin yetkisi dahilinde olduğuna ve hukuka uygun bulunduğuna hükmetti. Divan’a göre basitleştirilmiş prosedür ABİDA’nın 1’nci Bölümünde düzenlenen AB’nin iç (domestic) politikalarına uygulanmaktadır ve aynı Bölüm altında yer alan AB’nin münhasır yetkisine (exclusive competence) giren alanlardan olan, “para birimi avro olan ülkelerin para politikasına” (monetary policy) ilişkin alınan 2011/199 sayılı Konsey Kararında herhangi bir yetki aşımı söz konusu değildir.