İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 KASIM-4 ARALIK 2012

Avrupa Parlamentosu ile Bakanlar Konseyi Dublin III konusunda uzlaştı

27 Kasım 2012 tarihinde Avrupa Parlamentosu (AP) Medeni Haklar Komitesi (LIBE) raportör Cecilia Wikstrom’un Dublin II Tüzüğünün reformu ile ilgili olarak AB Bakanlar Konseyi ile vardığı anlaşmaya onay verdi. İltica başvurularını incelemekten hangi üye devletin sorumlu olduğunu belirleyen ve Dublin III olarak adlandırılan yeni tüzük ile ilgili anlaşma Konsey tarafından da kabul edildi. Varılan uzlaşmaya göre iltica talebinde bulunanların bir üye devletten bir diğerine transferi için erteleme/askıya alma hükmü olmayacak. Öte yandan üye devletlerin, Dublin sistemine göre iltica talebi için birinci derecede sorumlu olan üye devlete transferlerinin imkansız olarak görüldüğü durumlarda –örneğin iltica sisteminde aksaklıklar yaşanması veya iltica talebinde bulunanların misafir edilmesi için koşulların uygun olmaması gibi durumlarda- üye devletlerin iltica talebinde bulunanların başvurularını işleme almaya devam etmeleri gerekecek.  Üye devletlerde sığınmacıların kabulü ile ilgili sorunların teşhis edilmesi için bir erken uyarı sistemi oluşturuldu.

Varılan anlaşma iltica talebinde bulunanlara bireysel bir mülakat ve başvurularını hangi üye devletin inceleyeceğini belirleyecek makama kendi görüşünü aktarma hakkı tanıyor. Aynı zamanda iltica prosedürünün anlayabilecekleri bir dilde yapılması hakkına da sahip olacaklar. Bir başka üye devlete transfer kararı dava konusu olduğunda, bir mahkeme tarafından itirazın başarı şansının olmadığına karar verildiği durumlar dışında üye devletlerin ücretsiz yasal yardım sağlama yükümlülüğü bulunuyor. Yapılan itirazlar başka üye devlete transferin askıya alınmasına yol açabiliyor. Varılan anlaşmanın Ocak 2013’te AP genel kuruluna sunulması bekleniyor.

Değiştirilen Dublin II Tüzüğü ile ortak bir Avrupa iltica sistemi oluşturulması amacıyla iltica talebinde bulunanların sadece bir üye devlette başvuruda bulunmalarını ve tüm üye devletlerin aynı kurallar uyarınca iltica başvurularını işleme koymalarını sağlayan bir sistem kurulması amaçlanıyordu. Üye Devletler arasında iltica başvuruları ile ilgili yetki ve sorumlulukları belirleyen Dublin Sözleşmesi 1990 yılında imzalandı. Bu Sözleşme 1 Eylül 1997 tarihinde yürürlüğe girdi. 1 Eylül 2003 tarihinden itibaren Dublin II olarak adlandırılan 343/2003 sayılı tüzük ile değiştirildi. Dublin III olarak adlandırılan yeni tüzük ise 2008 yılında teklif edilmişti. Onay sürecinin tamamlanmasından sonra altı ay içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.