İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 KASIM-4 ARALIK 2012

Avrupa Komisyonu dört İspanyol bankasına verilen devlet yardımlarını onayladı

Avrupa Komisyonu 28 Kasım tarihinde, İspanyol devlet bankaları BFA/Bankia, NCG Banco, Catalunya Bank ve Banco de Valencia’nın yeniden yapılandırılmaları planı çerçevesinde verilecek devlet yardımlarını onayladı. Bu kapsamda söz konusu bankalar avro alanı ülkelerinden, Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) ve Bankaların Yeniden Yapılandırılması Fonu üzerinden toplam 37 milyar avro yardım alabilecekler. Onaylanan Plan uyarınca BFA, NCG ve Catalunya bankalarının bilançoları 2017 yılına kadar, 2012 yılı baz alınarak %60 oranında azaltılacak. Bu süre içinde bankalar perakende finans pazarına ve geleneksel olarak faaliyet gösterdikleri kendi bölgelerinde KOBİ’lere kredi kullandırılmasına yoğunlaşacaklar. NCG ve Catalunya bankaları en geç 2017 yılında satılacaklar. Banco de Valencia 1 avroluk sembolik para karşılığı satılmak surtiyle CaxiaBank ile birleşecek. Komisyon’dan yapılan açıklamaya göre 2010 yılından bugüne söz konusu bankalara verilen yardım tutarı, sermayenin yeniden yapılandırılması (recapitalisation) şeklindeki yardımlar da dahil edildiğinde bu Plan çerçevesinde verilecek olanlarla birlikte toplam  67 milyar avroya ulaşacak