İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 KASIM-4 ARALIK 2012

Şeffaflık sicilinin ilk yılı değerlendirildi

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu tarafından Haziran 2011’de kurulan Şeffaflık sicili (Transparency register) ile ilgili ilk yıllık rapor yayınlandı. Çıkar grubu temsilcilerinin kayıt altına alınmasını hedefleyen Şeffaflık sicilinin düzgün bir şekilde işlediği ve ilk yıl için belirlenen tüm hedeflere ulaşıldığı bildirildi.  Yayınlanan raporda, yeni girişimin umut verici bir başlangıç yaptığı ifade ediliyor ve gelecek seneye yönelik hedefler sıralanıyor. Şeffaflık sicilinin oluşturulmasındaki temel amaç Avrupa kurumları ile vatandaş birlikleri, sivil toplum kuruluşları, işletmeler, firmalar, ticari ve profesyonel dernekler, sendikalar ve düşünce kuruluşları gibi çıkar temsilcileri arasındaki irtibat ve ilişkilerin şeffaf bir şekilde, hukuka ve etik değerlere uygun yürütülmesinin ve gayrimeşru bir şekilde bilgiye veya karar alıcılara erişimin engellenmesidir. Bu sicil yardımı ile AB vatandaşları kimlerin AB karar alma sürecini etkilemeye yönelik faaliyetler yürüttüğünü, hangi çıkarların örgütlü bir şekilde savunulduğunu ve bu faaliyetlere ayrılan kaynakların miktarını öğrenebilecekleri tek ve dolaysız bir bilgi kaynağına erişebiliyorlar. Şeffaflık sicili tüm kurumlar için bağlayıcı olan ve etik kuralları içeren tek bir davranış kodu ve kuralların uygulanmasını sağlamaya yönelik bir yaptırım ve şikayet mekanizması öngörmekte. Şeffaflık sicili ile ilgili ayrıntılı bilgi ve sicile girebilmek için http://europa.eu/transparency-register/ adresine başvurulabilir.