İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 KASIM-4 ARALIK 2012

Avrupa Komisyonu, şirketler ve sivil toplum örgütlerini pazarlama dolandırıcılarına karşı korumak için yeni önlemler alıyor

Avrupa Komisyonu, 27 Kasım 2012 tarihinde, şirketler ve sivil toplum örgütlerini pazarlama dolandırıcılarına karşı korumayı amaçlayan yeni eylem planını kabul etti. Bilgilerini güncellemeleri için şirketlere gelen ve başta ücretsiz sanılan formlardan yıllık bir ücret alınması sonucunda dolandırılan şirketlerin mali kaybının her sene 1.000 ila 5.000 avro arasında değiştiği gözleniliyor. Bu durum karşısında, Avrupa Komisyonu, 2006/114/EC sayılı Aldatıcı ve Karşılaştırmalı Reklâmlara ilişkin Yönerge’nin kapsamının genişleterek şirketleri yanıltıcı uygulamaların tamamen yasaklanacağını ve kuralların ihlal edilmesi halinde uygulanacak cezalarının artırılacağını açıkladı. Tüm bunların yanı sıra, Avrupa Komisyonu tüm üye devletlerden şirketleri sınır ötesi yanıltıcı pazarlama uygulamalarına karşı denetleyen bir icra makamı belirlemelerini talep ediyor. Avrupa Komisyonu, üye devletlerin icra makamları arasında işbirliği sağlayacak yeni bir prosedür oluşturmayı öngörüyor.