İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 KASIM-4 ARALIK 2012

Obama’dan AB ETS’ye karşı imza

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama 27 Kasım 2012 tarihinde Amerikan uçaklarının AB ETS’ye (Emissions Trading System – Emisyon ticareti sistemi) dahil olmasını önleyen yasaya imza attı. Senato’da oylanan yasa (EU ETS Prohibition Act of 2011) ile ABD Hükümeti’nin, eğer “kamu yararına, ABD’nin ulaştırma sektörüne, ekonomisine, enerji ve çevre güvenliğine hatta dış ilişkilerine zarar vermesi” durumunda Amerikan uçaklarının AB’nin ETS programına dahil olmasını yasaklayacağı öngörülüyor.

12 Kasım 2012 tarihinde açıklama yapan Avrupa Komisyonu’nun İklim Eylemden Sorumlu Üyesi Connie Heedegard, AB ETS kapsamına alınan havacılık sektöründeki emisyon vergisinin bir yıl boyunca askıya alınacağını duyurmuş ve bunun gerekçesini uluslararası bir anlaşmanın varlığı için bu sürenin önemli bir fırsat olarak görülmesi olarak açıklamıştı. Kararın bu duyurudan sonra onaylanması dikkat çekiyor. Bir taraftan, geçen senenin sonunda ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın Avrupa Komisyonu üyelerine yazdığı mektupta AB’nin bu planlarını iptal etmesi halinde duyacakları memnuniyetten bahsedilirken, diğer taraftan da beş Nobel ödüllü ekonomistin Obama’ya gönderdiği açık mektupta (bkz. http://assets.wwf.org.uk/downloads/eu_ets_letter_from_economists_to_obama.pdf) Obama’nın bu yasayı uygulamaması gerektiği vurgulanıyor. Özellikle küresel bazda karbon emisyonlarına getirilen fiyatlandırmanın havacılık sektöründe uygulanmasının, küresel iklim değişikliği probleminin çözümünde önemli bir başlangıca vesile olacağı ifade ediliyor.