İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 KASIM-4 ARALIK 2012

235 yeni doğal koruma alanı NATURA 2000 kapsamına dahil edildi

AB sınırları içinde bulunan doğal yaşam alanlarını korumak için, 1992 yılında üye devletler tarafından kabul edilen çevre koruma ağı Natura 2000 kapsamına yeni doğal yaşam alanları eklendi. Prosedür uyarınca, her üye ülke, kendi sınırları içinde bulunan ve korunması için önemli gördüğü doğal yaşam alanlarının ve buradaki bitki ve hayvan türlerinin listesini çıkartarak Avrupa Komisyonu’na göndermekte, Komisyon ise, listede koruma altına alınması gereken alanları inceledikten sonra uygun görülen alanları Natura 2000 listesine dahil etmektedir.

Avrupa Komisyonu’nun 26 Kasım 2012 tarihinde yayımladığı bilgiye göre; 20 AB üyesi ülke tarafından belirlenen 235 alan listeye dahil edilerek, yaklaşık 25.000 km2 alan daha koruma altına alınırken, toplamda 768.000 km2 alan Natura 2000 kapsamına alınmış oldu. Listeye dahil edilen alanların büyük çoğunluğu İngiltere, Letonya, Estonya, Malta, İsveç, Danimarka, İtalya, Fransa, Slovakya, Bulgaristan ve Romanya’da bulunuyor. Üye ülkeler bir sonraki süreçte, 6 yıl içinde listeye alınan bölgeleri koruma altına alacak tedbirleri sağlamakla yükümlü olacaklar.