İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 KASIM-4 ARALIK 2012

7’inci ÇEP kapsamında ele alınacak öncelikler belli oldu

Danimarka Dönem Başkanlığı sürecinde gündeme alınan ve yeni on yıllık dönemi kapsayacak 7’inci Çevre Eylem Programı (ÇEP) önceliklerinin, Avrupa Komisyonu tarafından 2012 yılı sonuna kadar belirlenmesi öngörülüyordu. Diğer taraftan AB’nin 2002-2012 yılını kapsayan 6’ıncı ÇEP’in Temmuz 2012 tarihinde sona ermesi ile yeni programın bir an önce netleştirilmesi bekleniyordu. Nitekim, Avrupa Komisyonu’nun Çevreden Sorumlu Üyesi Janez Potocnik 28 Kasım 2012 tarihinde program önceliklerini açıkladı. Komisyon’un hazırladığı taslak, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi tarafından incelenip kabul edilmesi sonrasında yasa haline gelecek. Ana hatlarıyla 9 öncelik sunan yeni program; AB genelinde doğayı koruma, sürdürülebilir büyümeyi teşvik etme, yeni istihdam alanları yaratma, bölgesel ve uluslar arası iklim ve çevre sorunlarında AB’nin kapasitesini geliştirme, sağlık ve refah koşullarını iyileştirme gibi amaçlar öngörüyor. 31 Aralık 2020 yılına kadar geçerli olacak yeni programın AB ve üye ülkeler için belirlediği 9 öncelik şu şekilde özetlenebilir:

(a) AB sınırlarındaki biyoçeşitliliğin ve su kaynaklarının korunması ve iyileştirilmesi (b) AB’nin düşük karbonlu ekonomiye geçişinin garanti altına alınması ve buna bağlı olarak kaynakların verimli kullanımı, daha rekabetçi yeşil ekonomi ve atık yönetiminin devamı (c) İnsan sağlığı ve çevre üzerinde risk taşıyan durumlardan (hava kirliliği, kimyasal ürünler vb.) AB vatandaşlarının korunması (ç) Her türlü bilgiye ve yargı yoluna erişim, katılım ve etki değerlendirmesi gibi AB’nin yasal dayanaklarından oluşacak hakların arttırılması (d) Risk yönetimi, araştırma, bilgi toplama ve verilerin analiz edilmesi gibi çevre politikasında önemi olan konularının geliştirilmesi (e) İklim değişikliği ve çevre konularında yatırımların arttırılması (f) Çevre ve iklim değişikliği koşullarının, önceliklerinin tüm sektörlere entegrasyonu (g) Avrupa şehirlerinin sürdürülebilirliğinin geliştirilmesi (h) Bölgesel ve küresel çevre sorunları ile mücadelede AB’nin etkinliğinin arttırılması. 

29 Kasım 2012 tarihinde yayımlanan tasarıya http://ec.europa.eu/environment/newprg/pdf/7EAP_Proposal/en.pdf internet adresinden ulaşılabilir.