İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
3-9 ARALIK 2007

SEKİZİNCİ AB-HİNDİSTAN ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sekizinci AB-Hindistan Zirvesi 29-30 Kasım 2007 tarihlerinde Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de gerçekleştirildi. Zirveye AB’yi temsilen Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso, AB Dönem Başkanı Portekiz’in Dışişleri Bakanı José Socrates ve Avrupa Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Peter Mandelson katılırken, Hindistan’ı Başbakan Dr. Manmohan Singh temsil etti. Zirve kapsamında iki taraf arasında yürütülen serbest ticaret anlaşması (STA) müzakereleri başta olmak üzere, enerji, iklim değişikliği, bölgesel konular, Afrika, Ortadoğu barış süreci ve Pakistan’daki durum gibi konular ele alındı.

Zirve sonucunda AB ile Hindistan arasında yürütülen iki taraflı STA müzakerelerinin 2008 yılı içinde bitirilmesi gerektiği konusunda uzlaşmaya varıldı. Bu çerçevede AB ile Hindistan arasında 2007-2010 dönemi için Hindistan’da kalkınmanın desteklenmesi amacıyla sağlık, eğitim, sivil havacılık ve kültürel işbirliğini kapsayan ve 260 milyon Avro bütçe öngören bir mutabakat zaptı imzalandı. Zirve’de ayrıca bilimsel ve teknolojik işbirliği anlaşmasının yenilenmesi kararlaştırıldı. Öte yandan, siyasi düzeyde, Birleşmiş Milletler çerçevesinde çok taraflılığın geliştirilmesinin, insan hakları, temel haklar ve iyi yönetişimin teşvik edilmesinin gerektiği vurgulandı.

Bilindiği üzere, AB ile Hindistan arasında STA müzakerelerine başlanmasına ilişkin Yönerge 23 Nisan 2007 tarihinde kabul edilmiş ve görüşmelere 28-29 Haziran 2007 tarihlerinde başlanmıştır. Müzakerelerin konu başlıklarını malların ticareti, hizmetlerin ticareti, yatırımlar, ticareti kolaylaştırma, kamu ihaleleri, fikri mülkiyet hakları, rekabet ve anlaşmazlıkların çözümü oluşturuyor. Bu çerçevede Türk yetkililer 4 Ekim 2007 tarihinde bilgilendirilmiştir.