İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
3-9 ARALIK 2007

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE BALIK STOKLARI SÖMÜRÜLMEYE DEVAM EDİYOR

Avrupa Birliği Sayıştayı, 5 Aralık 2007 tarihinde, Ortak Balıkçılık Politikası (OBP) veri toplama (avlanan balıkların rapor edilmesi), denetim ve yaptırım mekanizmalarına ilişkin bir rapor yayımladı.  Raporda Avrupa Komisyonu’nun bu alanlarda OBP kurallarını geliştirme ve kuralların uygulanmasını izleme rolü ve  bu kuralların AB’nin en önemli 6 balıkçılık ülkesinde (Danimarka, Fransa, İtalya, Hollanda, İspanya ve İngiltere) nasıl uygulandığı değerlendiriliyor.

Raporda şu tespitlerde bulunuluyor:

  • Avlanan balıkların önemli bir bölümü rapor edilmiyor;
  • Üye devletlerdeki denetim sistemlerindeki eksiklikler nedeniyle yanlış beyanlar tespit edilemiyor; yanlış beyan tespit edilse bile çoğu durumda ihlaller cezasız kalıyor veya  verilen cezalar caydırıcı olmuyor;
  • Halihazırdaki AB mevzuatı Avrupa Komisyonu’nun etkili bir denetim yapabilmesi için yeterli yetkiyi vermiyor;
  • AB’deki balıkçı teknelerinin kapasitelerinin yüksek olması kotaların üzerinde avlanmayı teşvik ediyor.

Sayıştay, tüm bu yukarıda sayılan eksikliklerin balıkçıların aşırı avlanmasına neden olduğunu ifade ediyor.

OBP kapsamında balık stoklarının sürdürülebilirliliğinin sağlanması ve aşırı derecede avlanmanın önüne geçilmesi amacıyla her bir üye devlet için yıllık avlanma kotaları belirleniyor. Bu kotaların aşılmasının önüne geçilmesi ve bu kapsamda balıkçılardan veri toplanması, bu verilerin güvenilirliğinin teyit edilmesi için yerinde denetimler yapılması ve gerektiği durumlarda yaptırımlar uygulanması  sorumluluğu üye devletlere ait. Avrupa Komisyonu ise üye devletlerin denetim sistemlerini denetliyor ve bu sistemlerde eksiklik tespit ettiği durumlarda üye devletlere ihlal davası açabiliyor. Ancak bu tip davalar çok uzun sürüyor ve ispat yükümlülüğü Avrupa Komisyonu’na ait olduğu için Komisyon’un kısıtlı kaynakları üzerinde baskı yaratıyor.

OBP denetim sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiği bir süredir tartışılıyordu. Avrupa Komisyonu, Sayıştay raporunu açıklamadan önce OBP denetim mekanizmalarına ilişkin  mevzuatın gözden geçirilmesini 2008 çalışma programının önceliklerinden biri olarak kabul etmişti. Sayıştay raporu Komisyon’un bu çerçevedeki girişimlerine önemli bir destek olacak.