İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
3-9 ARALIK 2007

“ROMA I” TÜZÜĞÜ, AVRUPA PARLAMENTOSU’NDA KABUL EDİLDİ

Avrupa Parlamentosu (AP) 3 Aralık 2007 tarihinde, sözleşme hükümlerine ilişkin medeni ve ticari hukuk davalarında ulusal yargı kararlarının Üye Devletler içerisinde karşılıklı olarak tanınması ve uygulanmasını güçlendiren “Roma I” Tüzüğünü kabul etti.

Roma I Tüzüğü uyarınca işleyen mevcut hukuk düzeninde, özel kurallara tâbi olmayan sözleşme hükümlerine ilişkin dava kararları, ortak karar usulünce Avrupa Konseyi ile AP tarafından kabul edilmesi gereken Tüzük uyarınca diğer Üye Devletlerde tanınma ve uygulanma olasılığı bulacak. AP tarafından kabul edilen taslak metin, bir profesyonel ile tüketici arasında imzalanan bir sözleşmeye, sanal ortamda yapılan sözleşmelere tanınan istisna hariç olmak üzere, tüketicinin olağan ikametgahının bulunduğu ülkenin mevzuatının uygulanacağını öngörüyor. Yeni düzenleme sanal sözleşmelerde işletmeciye kendi ülkesinin mevzuatını seçme fırsatı veriyor.