İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
3-9 ARALIK 2007

AVRUPA PARLAMENTOSU VE AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTERLER MECLİSİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Hans-Gert Pöttering ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı (AKPM) Rene van der Linden, 28 Kasım 2007 tarihinde Brüksel’de iki kurumun halihazırda yürüttüğü tamamlayıcı girişimlerin güçlendirilmesi amacıyla bir işbirliği anlaşması imzaladı. Bu şekilde, her iki kurum arasında mükerrer iş yapılmasının önüne geçilmesi ve ortak düzenlenen toplantı ve oturumlara ilgili komitelerden üyelerin çağrılarak ve raportörler arasında düzenli iletişim sağlanarak koordinasyonun artırılması amaçlanıyor. Ayrıca, AP ve AKPM, ortak seçim izleme misyonlarına ilişkin işbirliğini artırma önerisinde bulundu.