İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
3-9 ARALIK 2007

“KOBİ’LER İÇİN 7. ÇERÇEVE PROGRAMI”

Türkiye’de 7. Çerçeve Programı konusundaki en önemli bilgi ve başvuru kaynağı olan TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi ve İstanbul Sanayi Odası bünyesinde kurulu Avrupa Bilgi Merkezi‘nin işbirliğiyle, 7. Çerçeve Programı’nın temel özellikleri ve programın KOBİ’lere sunduğu avantajlar konusunda bilgi sunmak üzere “KOBİ’ler için 7. Çerçeve Programı” başlıklı bir kitapçık hazırlandı.

İKV’nin de konsorsiyum üyesi olduğu Avrupa Bilgi Merkezi kanalıyla duyurulan kitapçık tanıtımında, Türkiye’nin katılımcı ülkeler arasında yer aldığı 53,2 milyar Euro’luk bütçesiyle dünyanın en büyük sivil Ar-Ge Programı olan  7. Çerçeve Programının, katılımcılara fon sağlamanın ötesinde, bilimsel araştırmalara katma değer sunan bir program olduğu belirtildi. Programın ayrıca, katılımcılara ileri teknolojiye ve yeni pazarlara erişim ve sektördeki kilit oyuncularla işbirliği yapma fırsatlarını sunduğu bildirildi. Yakın geleceğin teknolojilerinin geliştirildiği işbirliği ortamlarının oluşumunu destekleyen ve teknolojik işbirliği ortamlarına giriş hakkı tanıyan programı “Ar-Ge’nin Şampiyonlar Ligi” olarak adlandırmanın mümkün olduğu belirtildi.

Kitapçığın elektronik versiyonuna ulaşmak için tıklayınız: http://www.abm-istanbul.org/files/BilgiBankasi/Yayinlarimiz/KOBIlerIcin7.CerceveProgrami.pdf