İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 KASIM 2012

İKV DEĞERLENDİRME NOTLARI SERİSİNDEN YENİ YAYIN

İKV Uzmanı Selen Akses’in hazırladığı “Türkiye’de iş ortamına ilişkin değerlendirmeler (güncellenmiş)“ başlıklı değerlendirme notunda (No:61), Türkiye’nin iş ortamı koşullarının incelendiği ve Uluslararası Finans Kurumu ve Dünya Bankası tarafından her yıl hazırlanan “İş Yapma Endeksi 2013: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin Daha Akıllı Düzenlemeler” başlıklı rapora değinilmektedir. Toplam 185 ülkeyi kapsayan “İş Yapma Endeksi” sıralamasında 71’inci sırada yer alan Türkiye’nin iş ortam koşulları 10 farklı göstergenin (İşe Başlama Kolaylığı, İnşaat İzinlerinin Alınması,  Tapu Siciline Kayıt, Kredi Alma,  Yatırımcıların Korunması, Vergilerin Ödenmesi, Sınır Ötesi Ticaret, Sözleşmelerin Uygulanması, İflasın Çözümü ve Elektrik Bağlatma) dikkate alınarak, AB Üye Devletlerin iş ortamı koşullarıyla kıyaslandığı bu değerlendirme notuna http://www.ikv.org.tr/images/upload/data/files/doing_bussiness_2013.pdf adresinden ulaşılabilir.