İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 KASIM 2012

AVRUPA BİRLİĞİ KKTC’YE YÖNELİK YENİ BİR MALİ YARDIM PAKETİ AÇIKLADI

22 Kasım 2012 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC’ye yönelik yeni bir mali yardım paketi kabul edildi. 27,2 milyon avro tutarındaki yeni mali yardım programının temel amacı adanın ekonomik entegrasyonunu teşvik etmek suretiyle iki tarafın birleşmesine katkıda bulunmak. Mali yardım kapsamında hayvan hastalıkları ile mücadele, çevrenin korunması, yol güvenliği, kültürel miras ve sivil toplum dahil olmak üzere birçok farklı alana destek sağlanacak. Programdan yararlanacak olan kesimler arasında öğrenciler, öğretmenler ve sivili toplum kuruluşları öne çıkıyor.

Avrupa Komisyonu’nun Genişleme ve Avrupa Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Štefan Füle’ye göre, bu mali yardım AB’nin Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik bütünleşmesi için kararlı tutumunu yansıtıyor ve iki toplum arasında diyalog ve karşılıklı zenginleştirme yoluyla gelecekte adanın birleşmesine olan desteğinin devam ettiğini gösteriyor.

Komisyon’a göre, AB 2006 yılından bugüne kadar Kıbrıs Türk toplumuna yardım programı kapsamında 320 milyon avroluk yatırım yaparken, 2012 yılı içinde AB burs programı kapsamında 800.000 avro ayrılmış bulunuyor. AB’nin Kıbrıs’ta barış sürecine sağladığı mali yardım bugüne kadar farklı projeler için kullanılmış:

  • Yeşilırmak ve Lokmacı geçiş noktalarının açılması
  • Ara bölgenin mayınlardan temizlenmesi
  • Kayıp Kişiler Komitesi’nin faaliyetleri
  • Haspolat’ta 2012 yılında tamamlanması beklenen atık su arıtma tesisi inşası ve Güzelyurt’taki atık su artıma tesisi
  • Güneş enerjisi tesisi inşası
  • Su şebekesinde kullanılan asbest boruların değiştirilmesi
  • Europa Nostra ödülünü kazanan Lefkoşa’daki Bedesten anıtının onarımı
  • Dikmen’deki çöp alanının temizlenmesi ve rehabilitasyonu, bunun gibi diğer bazı köylerin rehabilitasyonu
  • Lefkoşa’daki eski çarşının restorasyonu
  • 500’ün üzerinde öğrenci ve öğretmenin Üye Devlet üniversitelerinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğrenim görmelerini sağlayan burs programı