İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 KASIM 2012

AVRUPA KOMİSYONU EĞİTİME İLİŞKİN YENİ STRATEJİSİNİ SUNDU

Avrupa Komisyonu, 20 Kasım 2012 tarihinde “Rethinking Education” (Eğitimin Yeniden Düşünülmesi) stratejisini açıkladı. Komisyon tarafından yapılan açıklamada, AB genelinde genç işsizliğinin yüzde 23’e ulaşmasına rağmen, doldurulmayı bekleyen 2 milyonun üzerinde boş pozisyonun olduğu belirtilerek, AB’nin eğitim ve mesleki eğitim sistemini istihdam piyasasının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde güncellenmesi için gözden geçirmesi gerektiği vurgulanıyor. Yeni stratejiyle, Üye Devletlere gençlerin istihdam piyasasında ihtiyaç duyulan yetenekleri geliştirmelerinin ve kariyer hedeflerine ulaşmalarının sağlanması için bir an önce harekete geçmeleri çağrısında bulunuluyor.

Yeni strateji belgesinde, öğrencilerin edindiği bilgi, beceri ve yetkinliklere ağırlık verilmesi gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, öğrencilerin okuryazarlık becerilerinin büyük ölçüde artırılması ve öğrencilere girişimcilik ruhu aşılanması gerektiği kaydediliyor. Bunlara ek olarak, eğitimle öğrencilerin ve istihdam piyasasının ihtiyaçlarının karşılanması için değerlendirme metotlarının da modernize edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Eğitimde, bilişim iletişim teknolojilerinin (ICT) ve açık eğitsel kaynakların (OER) kullanımının yaygınlaştırılması gerektiği belirtiliyor. Eğitimcilerin becerilerinin güncellemesinin önemine dikkat çekilen strateji belgesinde, Üye Devletlere “fabrikayı sınıfa getirmek” suretiyle eğitim-işveren bağlantısını güçlendirmeleri çağrısında bulunuluyor.

Strateji belgesinde yer alan diğer önlemler arasında yabancı dil öğrenimine ilişkin yeni bir kıstas (benchmark), girişimcilik eğitiminin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin kılavuz ilkeler ve 2013 yılında ICT’nin öğrenmedeki potansiyelinin azami düzeye çıkarılması için yeni bir girişime yönelik ICT ve OER’in eğitimde kullanılmasına ilişkin AB çapında bir etki analizi yer alıyor.

Eğitimin Yeniden Düşünülmesi strateji belgesinde yer alan önemli noktalar şu şekilde:

  • Eğitimin tüm düzeylerinde başta bilgi teknolojileri ve girişimcilik olmak üzere temel becerilerin ve çapraz becerilerin geliştirilmesine daha fazla önem verilmesi,
  • 2020’ye kadar AB genelinde 15 yaşındaki öğrencilerin en az yüzde 50’sinin bir yabancı dil bilgisine sahip olması, yüzde 75’inin de ikinci bir yabancı dil öğreniyor olması,
  • Dünya çapında mesleki eğitim sistemlerinin geliştirilmesi için yatırım yapılması,
  • Üye devletlerin diploma ve becerilerin tanınmasını iyileştirmeleri,
  • İnternet başta olmak üzere teknolojilerden azami şekilde yararlanılmasının sağlanması,
  • Reformların iyi eğitimli, motivasyonu yüksek ve girişimci eğitimciler tarafından desteklenmesi,
  • Fonların doğru yerlere kanalize edilmesi,
  • Yenilikçiliğin ve akademi-iş dünyası arasındaki değiş tokuşun teşvik edilmesi için kamu ve özel sektör arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi.

Eğitimin Yeniden Düşünülmesi Stratejisi kapsamındaki belgelere  http://ec.europa.eu/education/news/rethinking_en.htm internet adresinden ulaşılabilir.