İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 KASIM 2012

Avrupa Parlamentosu seçimlerine ilişkin yeni kurallar AP’de kabul edildi

Avrupa Parlamentosu, 20 Kasım 2012 tarihinde, başka bir Üye Devlette yaşayan AB vatandaşlarının Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanmalarını kolaylaştırmayı ve bulundukları ülkelerden aday olmalarını sağlayan bir dizi yeni kuralı kabul etti. Hatırlanacağı üzere, Avrupa Komisyonu, 2006 yılında 93/109/EC sayılı Yönerge’ye vatandaşı olduğu AB üye ülkesi dışında yerleşik halde bulunan AB vatandaşlarının AP seçimlerinde daha kolay oy kullanmalarını ve bulundukları ülkelerden aday olmalarını sağlamaya yönelik bir dizi değişiklik önerisi sunmuştu. Ancak söz konusu öneriler, 2008 tarihinde AB Konseyi’nde görüş birliği sağlanamaması nedeniyle iptal edilmişti. Konu ile ilgili görüşmeler sürerken, Ekim 2011 tarihinde uzlaşmaya varılarak 20 Kasım 2012 tarihinde İtalyan Hıristiyan Demokrat AP Üyesi Carlo Casini tarafından hazırlanan rapor, AP Genel Kurulu’nda yapılan oylamada 23 “hayır” oyuna ve 14 “çekimser” oya karşı, 618 “evet” oyu ile kabul edildi. Kabul edilen kurallarla, başka bir Üye Devlette yaşayan AB vatandaşlarının AP seçimlerinde aday olmaları için, eskiden kendi ülkelerinden almaları gereken belgeleri, bulundukları üye ülkeden alabilmeleri mümkün olacak.