İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 KASIM 2012

Kaya gazıyla ilgili karar Avrupa Parlamentosu’nda kabul edildi

Avrupa Parlamentosu, 21 Kasım 2012 tarihinde, Avrupa Özgürlük ve Demokrasi Grubu (EFD) üyesi Yunan parlamenter Niki Tzavela tarafından hazırlanan ve kaya gazı ile petrol gazının enerji ve endüstriyel yönlerini ele alan kararı kabul etti. Karara göre, Avrupa Parlamentosu büyük bir rezerve sahip olan Avrupa Birliği için kaya gazının enerji güvenliği ve endüstriyel rekabet gücüne yapacağı katkıyı yadsımazken hidrolik çatlatma (hydrolic fracturing) yöntemiyle gazın çıkarılmasıyla ilgili çevresel riskler konusunda tedbirli bir yaklaşımın benimsenmesini en iyi yol olarak görüyor. AB’nin Kanada ve ABD’nin tecrübelerinden ders alması gerektiğine inanan Parlamento’nun aldığı kararda, ortak enerji politikasının temel ilkesi olan yetki devrine saygı gösterilmesi gerektiği vurgulanıyor. Bilindiği üzere, AB Üye Devletleri enerji mikslerini kendileri belirliyor, dolayısıyla hidrolik çatlatma gibi yöntemlerle tartışmalı fosil yakıtların çıkarılması ve kullanılmasına kendileri karar veriyorlar. Ancak kaya gazının çıkarılmasının yer altı suları, hava ve toprağa etkilerinin tek bir ülke ile sınırlı olmadığı dikkate alındığında; Parlamento, kaya gazı sondajındaki teknik ve çevresel sorunların ifşası ve tüm paydaşlar arasında yeterli işbirliğinin sağlanması çağrısını yapıyor.