İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 KASIM 2012

Uluslararası Enerji Ajansı 2012 Yılı Dünya Enerji Görünümü Raporu’nu açıkladı

Uluslararası Enerji Ajansı 2012 Yılı Dünya Enerji Görünümü Raporunu 12 Kasım 2012 tarihinde açıkladı. 2035 yılına kadar uzanan enerji trendlerini inceleyen rapor bu trendlerin enerji güvenliği, çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik kalkınma üzerindeki etkilerine yer veriyor. Tüm yeni gelişmeler ve politikalar dikkate alındığında bile halen küresel enerji sisteminin sürdürülebilir bir raya oturtulamadığının belirtildiği raporda fosil yakıtların halen birincil enerji kaynağı olmayı sürdürdüğü ancak yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjide artış olduğu ifade ediliyor. Raporda dikkat çeken bir diğer projeksiyon 2020’lerin ortalarında ABD’nin Suudi Arabistan’ı geçerek dünyanın en büyük petrol üreticisi konuma gelecek olması ve doğalgaza olan küresel talebin tüm senaryolarda artmasıdır. Raporda ayrıca enerji projelerinin fiziksel, iktisadi ve çevresel uygulanabilirliğini değerlendirmede suyun giderek önem kazanan bir kriter haline geldiğinin altı çiziliyor. Raporla ilgili daha kapsamlı bilgiye http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2012/#d.en.26099 internet sitesinden ulaşılabilinir.