İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 KASIM 2012

Avrupa Komisyonu’nun bu hafta onayladığı devlet yardımları

Avrupa Komisyonu 20 Kasım tarihinde İngiltere’de kırsal ve kentlere uzak bölgelerde halkın yüksek hızda geniş bant altyapısına erişimi sağlamak üzere yeni nesil geniş bant ağına yatırımları geliştirmeyi amaçlayan çerçeve programı için verilen 1,8 milyar avro devlet yardımını onayladı. Komisyon Bavyera’da (Almanya) İngiltere’dekine benzer amaca yönelik 2 milyar avroluk yardım programına da onay verdi. İspanya’da leasing finansmanıyla alınan varlıkların erken amortismanını öngören ve leasing ile alınan bazı varlıkların ticari kullanıma geçmeden önce de vergiden düşülmesine olanak tanıyan yeni sisteme Komisyon izin verdi. Sistem leasing yoluyla alınan ve alıcının öngördüğü teknik şartlara uygun olarak ve üretimi en az 1 yıl süren her türlü maddi varlıklara uygulanacak. 21 Kasım tarihinde ise Komisyon, İtalya devletinin kamu hizmetlerinden kaynaklanan zararları karşılığı Poste Italiane’a 2009-2011 yılları arasında verdiği 1,56 milyar avro tutarındaki devlet yardımını onayladı.