İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 KASIM 2012

AB’de kişi başı sağlık harcamaları düştü

Avrupa Komisyonu ve OECD’nin birlikte hazırladığı ve 16 Kasım 2012 tarihinde yayımlanan raporun verilerine göre (Health at a Glance Europe 2012) 1975 yılından beri ilk kez AB genelinde sağlık harcamalarında düşüş yaşandı.

Raporda, AB genelinde 2000-2009 yılları arasında yıllık kişi başı sağlık harcaması tutarı yüzde 4,6 oranında artarken, 2009-2010 yıllarında ise ilk kez yüzde 0,6 oranında düşüş yaşandığı görüldü. 2010 yılında yapılan harcamalarda en düşük orana sahip ülkeler yüzde 7,9 ile İrlanda; yüzde 7,3 ile Estonya ve yüzde 6,7 ile Yunanistan oldu. Harcama tutarı olarak yine 2010 yılındaki kişi başı sağlık harcaması AB ortalamasında yıllık 2.171 avro olarak gerçekleşti. Türkiye ise sağlık harcamalarında yıllık kişi başına 714 avro ile sondan bir önceki sıraya yerleşirken, en fazla harcama yapan ülkeler 3.890 avro ile Hollanda, 3.607 avro ile Lüksemburg ve 3.439 avro ile Danimarka olarak açıklandı.

İlgili rapora http://ec.europa.eu/health/reports/docs/health_glance_2012_en.pdf internet adresinden ulaşılabilir.