İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 KASIM 2012

Mavi yüzgeçli ton balığı kotası artıyor

Kırk sekiz üye devletten oluşan Uluslararası Atlantik Ton Balığı Koruma Komisyonu (ICCAT), 19 Kasım 2012 tarihinde Fas’ın Agadir şehrinde gerçekleştirdikleri toplantı sonucunda, bu alandaki bilimsel araştırmalar ve veriler dikkate alarak, 2013-2014 yıllarında geçerli olacak mavi yüzgeçli ton balığının avlanma kotasını bir miktar artırarak 13.400 ton olarak belirledi. Alınan bu kararı, AB ve sivil toplum kuruluşları memnuniyetle karşılarken, köpekbalıkları ve diğer türler içinde bu tür yaklaşımların olması yönünde görüş bildirdiler.

ICCAT’nin bu kararı ile Atlantik ve Akdeniz’de mavi yüzgeçli ton balığı kotası gelecek iki yıl için 12.900 tondan, 13.400 tona çıkarıldı. AB, kaynakların gelişimi açısından alınan bu kararı olumlu bulduğunu açıklarken, 2008 yılında 28.500 ton olan avlanma kotasının, 2009 yılında 22,000 olduğunu ve 2010 yılında alınan kararla 2011-2012 yılları için 12.900 tona düşürüldüğünü belirtti. Gelecek yıllar için yapılan bu cüzi artışın kabul edilebilir olduğunu ve 2022 için hedeflenen denizlerdeki balık kaynaklarının iyileştirilmesi hedefine uygun hareket edildiğini ifade edildi.