İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-19 KASIM 2012

İKV UZMANLARI TARAFINDAN DÖRT YENİ DEĞERLENDİRME NOTU YAYIMLANDI

İKV Kıdemli Uzmanı Melih Özsöz tarafından Ekim 2012’de yayımlanan “13 Dakika 51 Saniye’de İslamofobi” başlıklı değerlendirme notunda (No:58) video paylaşım sitesi YouTube’da, sadece 13 dakika 51 saniyelik fragmanı yayımlanan Müslümanların Masumiyeti (Innocence of the Muslims)  isimli filmin dünyadaki yansımaları ele alınarak Batı’daki önyargılar sorgulanırken, kaderi Arap Baharı’ndaki gelişmelere bağlı İslam dünyasındaki şiddet olayları dikkate alınıyor. “13 Dakika 51 Saniye’de İslamofobi” değelendirme notuna aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: http://ikv.org.tr/images/upload/data/files/degerlendirmenotuislamofobii.pdf

İKV Kıdemli Uzmanı Melih Özsöz tarafından kaleme alınan “İlerlemenin Matematiği” başlıklı değerlendirme notunda (No:59) Avrupa Komisyonu’nun 10 Ekim 2012 tarihinde yayımladığı İlerleme Raporu’nun ardından, Komisyon’un 1998 yılında Türkiye’ye ilişkin yayımladığı ilk raporundan bugüne, işin matematiğine bakılarak bir denklem çıkarılıyor. Raporun yayımlanmasının ardından oluşan ve raporun önüne geçen tartışmalar, eleştiriler ve yeni gündem ekseninde, rapor-sonrası dönemi analiz edildiği “İlerleme’nin Matematiği” başlıklı değerlendirme notuna http://ikv.org.tr/images/upload/data/files/degerlendirmenotuilerlemeninmatematigi.pdf adresinden ulaşılabilir.

İKV Uzmanı Selen Akses’in hazırladığı “Ekonomik Kriz Sonrası Dış Ticaret İlişkilerinin Gelişimi” başlıklı değerlendirme notunda (No:60), Dünya Ticaret Örgütü kapsamında çok taraflı ticaret müzakerelerinin güçlükle ilerlemesi sonucunda, Avrupa Komisyonu’nun son birkaç yılda üçüncü ülkelerle geliştirdiği ikili ya da bölgesel ticaret ilişkileri ele alınmıştır. Değerlendirme notunda ayrıca bazı AB Üye Devletleri’nde meydana gelen iç talep daralmasının yanı sına, AB’nin yeni Pazar arayışlarının Türkiye’nin AB ile olan ticari ilişkilerine nasıl yansıdığı incelenmektedir.  AB’nin üçüncü ülkeler ile akdettiği ticaret anlaşmalarının Türkiye’nin söz konusu ülkeler ile ticaretini ne yönde etkilediği hususunun da ele alındığı değerlendirme notuna http://www.ikv.org.tr/images/upload/data/files/(ekonomik_kriz_sonrasi_dis_ticaret_iliskilerinin_gelisimi)(1).pdf adresinden ulaşılabilir.

İKV Yardımcı Uzmanı Yeliz Şahin tarafından hazırlanan İngilizce değerlendirme notunda Avrupa Komisyonu’nun 10 Kasım 2012 tarihinde açıkladığı 2012-13 Genişleme Stratejisi’nin Batı Balkan ülkelerine ilişkin tespitleri ve önerileri değerlendirilirken, AB’nin içinde bulunduğu Avro Alanı krizi ve genişleme yorgunluğuna ilişkin tartışmaların sürdüğü bir ortamda, genişlemenin AB karar vericilerinin öncelik listesinde alt sıralarda yer almasına rağmen, AB’nin Batı Balkan ülkeleri için halen çekim gücünü koruduğuna dikkat çekiliyor. “2012-13 Enlargement Strategy and the Western Balkans: uneven progress on the path to the EU” başlıklı değerlendirme notuna http://www.ikv.org.tr/images/upload/data/files/ikv-brief15.pdf adresinden ulaşılabilir.