İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-19 KASIM 2012

27’NCİ RİG TOPLANTISI BURSA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Reform İzleme Grubu’nun 27’nci Toplantısı, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç’ın ev sahipliğinde, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Osman Güneş, TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Tekelioğlu ve Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala’nın katılımlarıyla 11 Kasım 2012 tarihinde Bursa’da gerçekleştirildi. Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, AB Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın üst düzey görevlilerinin de katıldığı toplantıda, başta Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan 2012 Türkiye İlerleme Raporu olmak üzere, anayasa süreci, yargı reformu, Pozitif Gündem, terörle mücadele gibi birçok konu ele alındı.

AB Bakanlığı tarafından yayımlanan basın bildirisine göre, Reform İzleme Grubu’nun 27’nci Toplantısı’nda ele alınan başlıca konular şu şekilde:

  • Toplantıda, Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan 2012 Türkiye İlerleme Raporu ile ilgili olarak, müzakerelerin yedinci yılında, Türkiye İlerleme Raporu’nun siyasi kriterler bölümünün gereğinden fazla ayrıntılı ve uzun olması, kaynağı belli olmayan iddialara yer vermesi ve bazı münferit olaylar üzerinden genellemelerde bulunması nedeniyle amaca hizmet etmekten uzak bir metin olarak ortaya çıkmış olduğuna değinildi.
  • TBMM’de temsil edilen partilerden oluşan Uzlaşma Komisyonu’nun yeni ve sivil bir Anayasa oluşturmak üzere çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.
  • Vize, siyasi reformlar, enerji, terörle mücadele gibi Türkiye-AB ilişkileri açısından önemli konulardaki işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesi ve siyasi blokajlı fasıllarda, çalışma gruplarıyla teknik açılış/kapanış kriterlerinin en kısa sürede yerine getirilmesini amaçlayan bir çalışma yöntemi olan Pozitif Gündem’in resmi açılış toplantısının 17 Mayıs 2012 tarihinde yapıldığı; Pozitif Gündem çerçevesinde, ilk etapta 8 fasılda çalışma grubu oluşturulduğu ve 6 faslın ilk çalışma grubu toplantılarının yapıldığı ifade edildi.
  • Yargı reformuna ilişkin olarak “Yargı Reformu Strateji” sürecine devam edildiği, bu çerçevede “Taslak Strateji Belgesi”nin 11 Eylül 2012 tarihinde ilgili tüm kurumların görüşüne sunulduğu belirtildi. 2 Temmuz 2012 tarihinde kabul edilen ve 5 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 3’üncü Yargı Reformu Paketi (Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun) kapsamında, basın ve ifade özgürlüğü alanında, basın ve yayın yoluyla düşünce açıklama yöntemleriyle işlenmiş suçlara ilişkin dava ve cezaların infazının ertelenmesi imkanının sağlandığı belirtilirken, 24 Eylül 2012 tarihinde Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuruları kabul etmeye başladığı hatırlatıldı.

Bilindiği üzere Reform İzleme Grubu, ilk toplantısının gerçekleştirildiği 2003 yılından bu yana, siyasi reformları izlemek, hızlandırmak ve sonuçlandırmak amacıyla düzenli olarak toplanmaktadır. Son toplantıda ayrıca Reform İzleme Grubu’nun 28’inci Toplantısı’nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in ev sahipliğinde Gaziantep’te gerçekleştirilmesine karar verildi.