İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-19 KASIM 2012

AVRO GRUBU VE AB EKONOMİ VE MALİYE BAKANLARI TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

12 Kasım 2012 tarihinde bir araya gelen Avro Alanı Maliye Bakanları (Eurogroup) ve 13 Kasım 1012 tarihinde toplanan AB Ekonomi ve Maliye Bakanları’nın ana gündem konusunu Yunanistan’ın durumu ve Avro Alanı’nda ekonomik yönetişime ilişkin düzenlemeler oluşturdu.

Ekonomik yönetişime ilişkin mevzuat paketi 2 tüzük tasarısından oluşuyor. Bunlardan biri, Avro Alanı ülkelerinin bütçe planlarının izlenmesi ve değerlendirilmesinin güçlendirilmesi, diğeri de ciddi mali sorunlar yaşayan ya da mali destek talebinde bulunan üye ülkelerin denetiminin güçlendirilmesine ilişkin tüzükten oluşuyor. Geçen yıl Kasım ayında Avrupa Komisyonu tarafından sunulan söz konusu mevzuat tasarılarına ilişkin görüşmelerin sonuçlandırarak yılsonundan önce kabul edilmesi öngörülüyor.

AB Maliye Bakanları Konseyi’nde görüşülen bir diğer konu da mali işlemler vergisi idi. Avrupa Komisyonu’nun 2011’de sunduğu yönerge tasarısıyla AB genelinde mali işlemlerden vergi alınması öngörülüyor. Bu kapsamda finansal araçların işlemlerinden yüzde 0,1 oranında vergi alınması, böylece finans sektörünün de vergi gelirlerine katkıda bulunması ve verimli olmayan mali işlemlerin caydırılması amaçlanıyor. Belçika, Almanya, Estonya, Yunanistan, İspanya, Fransa, İtalya, Avusturya, Portekiz, Slovenya ve Slovakya olmak üzere 11 ülke ortak mali işlemeler vergisi uygulanması amacıyla aralarında geliştirilmiş işbirliği kurulmasını talep etmişler ve bu talepleri AB Konseyi tarafından kabul edilmişti. Son Konsey toplantısında söz konusu tasarıyla ilgili gelişmeler değerlendirildi ancak konuya ilişkin bir ilerleme kaydedilmedi.

Avro Grubu toplantısında Yunanistan’a borç veren ülkeler, ülkenin kamu borcunun GSYİH’ya oranını düşürmesini istediler. Kurtarma fonlarına en büyük katkıyı yapan Almanya, Yunanistan’ın Almanya’ya çok mali yük getirmeden borç açığını kapatmasını istiyor. Ancak Yunanistan’ın yeni bir kurtarma fonuna ihtiyaç olmadan hangi araçlarla bunu gerçekleştireceği konusu ise henüz netlik kazanmadı.

Yunanistan’a 2016’ya kadar faiz dışı fazla oranını GSYİH’nın yüzde 4,5’i hedefine çekebilmesi için süre verildi. Ülkenin borçlarının düşürülmesi ve ilave finansman ihtiyacı konuları ise 20 Kasım’da yapılacak toplantıda kararlaştırılacak. 31,5 Milyar Avro tutarında yardımın serbest bırakılması kararı ise ertelendi. Yunanistan’ın ikinci kurtarma paketiyle kamu borcunun GSYİH’ya oranının yüzde 120’ye indirilmesi öngörülüyordu. IMF Başkanı Christine Lagarde bu oranla ilgili süre konusunda daha sıkı davranırken Avro Grubu Başkanı Juncker sürenin 2022’ye kadar uzatılabileceğini belirtti.