İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-19 KASIM 2012

SERBEST TİCARET ANLAŞMALARINA İLİŞKİN SON GELİŞMELER

Avrupa Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Karel De Gucht, Avrupa Birliği ve ABD arasında ticaret müzakerelerinin 2013 yılında başlayabileceği yönünde açıklamada bulundu. Avrupa Birliği ve ABD arasında bir imzalanacak STA’nın çerçevesinin belirlenmesi için oluşturulan çalışma grubunun Aralık ayında nihai raporunu sunması bekleniyor. Söz konusu anlaşmanın, tarife ve tarife dışı engellerin yanı sıra yasal düzenleme, fikri mülkiyet hakları ve tarım gibi konuları da kapsaması öngörülüyor. Komisyon Üyesi De Gucht, ABD ile müzakere sürecinde özellikle tarım ve kamu alımları gibi alanlarda bir anlaşmaya varılmasının zorlu olacağını açıkladı.

Avrupa Birliği ve Güney Kore arasında yürürlükte olan STA’ya ilişkin Ağustos 2012’de Fransa’nın Avrupa Komisyonu’na Güney Kore’den ithal edilen otomobillerin yakından takip edilmesine yönelik yapmış olduğu talep 22 Ekim 2012 tarihinde reddedildi. Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’nin resmi istatistik kurumu Eurostat’in verileri doğrultusunda, Temmuz 2011-Haziran 2012 döneminde Güney Kore’den ithal edilen otomobillerin bir önceki 12 aylık döneme kıyasla AB genelinde yüzde 41 arttığını, ancak bu artışın Fransa için sadece yüzde 24 ile sınırlı kaldığını açıkladı.

Avrupa Birliği, bazı alanlarda henüz Kanada Hükümeti ile anlaşmaya varamamış olmasına rağmen, De Gucht, Avrupa Birliği ve Kanada arasında Kapsamlı Ekonomik ve Ticari Anlaşma (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) için yürütülen müzakerelerin yıl sonuna kadar sonuçlanmasının beklendiğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu’nun 18 Temmuz 2012 tarihinde Üye Devletlerden Japonya ile STA müzakerelerinin başlatılmasına onay vermelerini istemesi üzerine, 25 Ekim 2012 tarihinde Avrupa Parlamentosu, Japonya ile ticari anlaşma müzakerelerinin başlatılmasına yeşil ışık yaktı, ancak Japon Hükümetinin somut adımlar atmadığı takdirde müzakerelerin askıya alınmasını da talep etti. Söz konusu ticari anlaşma ile, Japonya’nın kamu alımları, demiryolu, kentsel ulaşım ve posta hizmetleri alanlarında önemli imtiyazlarda bulunması bekleniyor.