İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-19 KASIM 2012

AVRUPA KOMİSYONU, AB OTOMOTİV SANAYİSİNE İLİŞKİN YENİ EYLEM PLANINI AÇIKLADI

Avrupa Komisyonu’nun Sanayi ve Girişimcilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Antonio Tajani, 8 Kasım 2012 tarihinde, 2020 yılına kadar Avrupa Birliği’nin otomotiv sanayisini güçlendirmek amacıyla çevre, emisyon azaltımı, araştırma fonları, yol güvenliği, akıllı düzenlemeler, ticari müzakereler ve uluslararası uyumlaştırma gibi birçok alanda somut önlemler alınmasını öngören “Cars 2020” Eylem Planı’nı açıkladı.  Bilindiği üzere, otomotiv sanayii Avrupa’daki en önemli sanayi olmasına rağmen, krizin etkisiyle, otomotiv satışlarında bu sene önemli düşüşler  (2011-2012 döneminde, otomobillerde yüzde 6,ticari araçlarda ise yüzde 10,8 oranında) kaydedildiği gözleniyor. 

Avrupa Komisyonu’nun açıkladığı Eylem Planı’nda, öncelikle, Avrupa otomotiv sanayisine yönelik araştırmalar için ayrılan kaynakların artırılması ve yenilikçiliğin teşvik edilmesi için yeni standart ve kuralların belirlenmesi öngörülüyor. Bu kapsamda, özellikle temiz araçlar geliştirilmesi için gelişmiş teknolojilere yönelik yatırımlar teşvik edilecek. Bu teşvikler doğrultusunda, emisyonların ve ses kirliliğinin azaltılmasına ve yol güvenliğinin sağlanmasına yönelik bir dizi önlemin de alınması hedefleniyor. Ayrıca alternatif yakıtlar (elektrik, doğal gaz ve hidrojen) için gerekli altyapının oluşturulmasına da öncelik verilecek. Tüm bunların yanı sıra, Avrupa Yatırım Bankası desteği ile otomotiv sanayisine ilişkin araştırma ve yenilikçilik projelerine kaynak sağlanması öngörülüyor.

Avrupa Komisyonu’nun ikinci önceliği ise,  piyasa şartlarının iyileştirilmesi olacak. Bunu gerçekleştirmek için de, piyasa denetiminin güçlendirilmesi ve daha akıllı düzenlemeler uygulanması için çalışmaların teşvik edileceği belirtiliyor. 

Eylem Planı’nda belirlenen üçüncü öncelik kapsamında ise, Avrupa otomotiv sanayisinin küresel piyasaya erişiminin kolaylaştırılması amacıyla üçüncü ülkelerle yürütülen ticari müzakereler sonucunda akdedilecek anlaşmaların etkilerinin iyi değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca araçlara ilişkin düzenlemelerin uluslararası standartlarla uyumlaştırılması çalışmalarının hızlandırılması da önem taşıyor.  Son olarak, Avrupa Komisyonu, meydana gelen yapısal değişikliklere karşın iş gücünün beceri düzeyini geliştirmek için öğretime yönelik yatırımların teşvik edilmesini de destekleyecek.