İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-19 KASIM 2012

Avrupa Yatırım Bankası’ndan Türkiye’ye iki ayrı destek

Avrupa Yatırım Bankası’nın (AYB) Türkiye’de bilgi ekonomisinin desteklenmesi için bilim sisteminin güçlendirilmesi ve araştırma-yenilikçik kapasitesinin artırılması amacıyla 175 Milyon Avro tutarında destek sağlayacağı belirtildi. Sağlanan desteğin TÜBİTAK tarafından uygulanmakta olan ulusal Ar-Ge destek programlarından ikisinin finansmanı için kullanılacağı ifade edildi. Finanse edilecek iki programdan birinin üniversiteler, kamu ve özel araştırma merkezlerine proje bazlı hibe sağlanmasını amaçlayan Akademik Araştırma Fon Programı olduğu belirtilirken, diğerinin ise  sanayi ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin desteklenmesi ile Türk özel sektörünün küresel rekabetçiliğinin artırılması ve girişimcilik kültürünün gelişmesine yardımcı olunmasını hedefleyen Endüstriyel Ar-Ge ve Yenilikçilik Programı olduğu ifade edildi.

AYB ayrıca Türkiye'deki küçük ve orta büyüklükte işletmelere (KOBİ) yönelik desteğini yenileme kararı alarak, Akbank T.A.Ş aracılığıyla 150 Milyon Avro tutarında kredi desteği sağlayacak.  AYB kredisinin, maddi ve gayri maddi varlıkların yanı sıra işletme sermayesine yapılan yatırımlara destek olacağı ve bu yatırımların, öncelikle imalat, hizmet ve turizm alanlarındaki yeni projelere veya mevcut işletmelerin modernizasyonu çalışmalarına yönlendirileceği belirtildi. KOBİ’lerin en fazla 25 Milyon Avro’luk projelerle, orta ölçekli şirketlerin ise 50 Milyon Avro'ya kadar çıkan projelerle bu imkandan yararlanabilecekleri belirtildi.