İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-19 KASIM 2012

Suç mağdurlarının haklarına ilişkin yönerge AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandı

Suç mağdurlarının haklarını düzenleyen yeni Yönerge 14 Kasım tarihli AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandı. Söz konusu düzenlemeye dahil olmayan Danimarka dışında, üye ülkeler Yönerge hükümlerini üç yıl içinde yürürlüğe koymak zorundalar. Yönergeye göre, her türlü suç mağdurları, suç hangi AB ülkesinde işlenirse işlenmiş olsun aynı haklardan yararlanabilecekler. Örneğin Yönerge uyarınca suç mağdurları ve aile üyeleri suçun işlendiği andan itibaren soruşturma ve yargılama boyunca psikolojik destek gibi ihtiyaç duydukları yardımı ücretsiz ve hızlı bir şekilde alma hakkına sahip olacaklar.